Przejdź do głównej treści →

Sztuka filmowa

Jerzy Wójcik, Sztuka filmowa, opracowanie Seweryn Kuśmierczyk, wyd. Canonia, Łódź 2017.

Książka zawiera zapis 22 wykładów jednego z najwybitniejszych polskich twórców filmowych, operatora Jerzego Wójcika prowadzonych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2000-2003.

Wszystkie wykłady były nagrywane dla potrzeb własnych przez Seweryna Kuśmierczyka. Po latach zachowane nagrania zostały przekonwertowane, odszumione, spisane i za zgodą Jerzego Wójcika opracowane.

Zgodnie z życzeniem Jerzego Wójcka wykłady Sztuka filmowa były integralnie połączone z projekcjami filmowymi. W pierwszym roku wykłady odbywały się – dzięki życzliwości Romana Gutka – w udostępnionej nieodpłatnie sali kina Muranów. W kolejnych latach wykłady były prowadzone w sali kinowej Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, udostępnionej przez dyrektora Centrum Wojciecha Krukowskiego.

Każdy wykład składał się z dwóch powiązanych ze sobą części: właściwego wykładu oraz projekcji wybranego przez Jerzego Wójcika filmu. Nie były to jednak zwykłe projekcje. Wyświetlanym filmom towarzyszyła prowadzona na żywo analiza wybranych ujęć i scen, będąca uzupełnieniem i poszerzeniem wcześniejszego wykładu. Wykłady cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem studentów

W czasie opracowania wykładów została przyjęta zasada łączenia wykładów na ten sam temat prowadzonych w kolejnych latach w taki sposób, by – przy uniknięciu powtórzeń – zostały zachowane wszystkie podejmowane przez Jerzego Wójcika wątki. Książka zawiera zapis wykładów prowadzonych przed projekcjami filmowymi. Analizy prowadzone w czasie wyświetlania filmów były ściśle związane z obrazem filmowym i tylko w takim kontekście mogły być odbierane.

Jerzy Wójcik, odwołując się do przykładów wybitnych dzieł z kina polskiego i światowego, mówi m.in. o podstawowych elementach języka filmu, przedstawiając ich własne, pogłębione rozumienie. Omawia rolę formy i treści w obrazie filmowym oraz znaczenie ich jedności. Mówi o obecności czasu i przestrzeni, zgłębia tajemnice struktury i kompozycji dzieła filmowego oraz zagadnienia inscenizacji. Prezentuje i tłumaczy rolę światła, ruchu i rytmu, muzyki i dźwięku. Przedstawia także możliwości wciąż rozwijającej się sztuki filmowej służące opowiadaniu o pięknie i złożoności świata oraz duchowości człowieka.

Wszystkie elementy współtworzące dzieło filmowe są prezentowane – co nadaje wykładom niepowtarzalność i wyjątkową wartość – przez doświadczenie twórcy obrazu filmowego. Poruszana w książce problematyka jest omawiana z głęboką wiedzą i wielką wrażliwością wizualną.

Książka Sztuka filmowa jest równie ważna jak dzieła filmowe Jerzego Wójcika. Jest integralną częścią drogi twórczej Autora.

Klip promujący publikację: https://www.youtube.com/watch?v=7Rgm4n7YtWo

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności