Przejdź do głównej treści →

Polacy w Wiedniu

Bezpośrednie kontakty między Polską i Wiedniem mogą się wykazać wielowiekową, sięgającą średniowiecza tradycją. Wiedeń był przecież z jednej strony siedzibą dworu cesarskiego i stolicą sąsiedniego państwa, z którym Polska utrzymywała żywe stosunki polityczne i handlowe, a z drugiej – miastem położonym na tak ważnym z politycznego, kulturalnego i religijnego punktu widzenia szlaku podróżnym prowadzącym z Polski do Włoch. Nic zatem dziwnego, że o stałych i dość ożywionych kontaktach między Polską i Wiedniem możemy mówić co najmniej od XV w.
Obecna książka stanowi próbę całościowego ukazania polskiej obecności w Wiedniu od początków do Anschlussu Austrii w 1938 r.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności