Przejdź do głównej treści →

Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie

Odzyskiwanie nieobecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie, wybór i opracowanie Ewelina Godlewska-Byliniak, Justyna Lipko-Konieczna, red. naukowa Ewelina Godlewska-Byliniak

„Niepełnosprawność nie jest jednym spośród wielu przedmiotów sztuki. Nie jest po prostu tematem. Nie jest jedynie osobistą czy autobiograficzną odpowiedzią osadzoną w dziele sztuki. Nie jest wyłącznie aktem politycznym. Jest wszystkim tym, ale jest też czymś więcej. […] jest wartością estetyczną, co oznacza, że uczestniczy w systemie wiedzy, który dostarcza materiału i wzmacnia krytyczną świadomość na temat tego, jak za sprawą jednych ciał czują (się) inne ciała”. (T. Siebers, Disability Aesthetics, za: E. Godlewska-Byliniak, J. Lipko-Konieczna, Wstęp. Otwieranie pola, w: Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie).

„Książka Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie jest niewątpliwie publikacją przełomową i ma spełnić podwójne zadanie: przybliżyć polskiemu czytelnikowi obecny stan wiedzy z obszaru studiów nad niepełnosprawnością, a także zdać relację z rodzimych doświadczeń. Dlatego na publikację składają się zarówno tłumaczenia ważnych tekstów zagranicznych, jak i wchodzące z nimi w dialog autorskie artykuły polskich badaczy, coraz chętniej zajmujących się tematyką niepełnosprawności na gruncie polskiego teatru i performansu, a także w odniesieniu do polskiej historii kultury. Książka Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie to pierwsza polska publikacja mająca szansę ustanowić na polskim gruncie nową dyscyplinę badawczą disability studies, mocno obecną już w humanistyce zachodniej” – z recenzji prof. Krystyny Duniec,

Wolny dostęp: https://issuu.com/teatr21/docs/odzyskiwanie_obecnosci_niepelnospra

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności