Przejdź do głównej treści →

MiroFor 2020″/ tom 1: „Ewr kąplet”?

MiroFor 2020″/ tom 1: „Ewr kąplet”?, red. Agnieszka Karpowicz, Piotr Sobolczyk, Słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2020.

Ukazał się pierwszy numer „MiroFora”, wydawnictwa cyklicznego, poświęconego życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego. Redaktorką publikacji jest Agnieszka Karpowicz (wspólnie z Piotrem Sobolczykiem), a wśród autorów i autorek pracownicy i doktorantki IKP: dr hab. Igor Piotrowski, mgr Sara Herczyńska, mgr Martyna Miernecka oraz dr Kornelia Sobczak (prowadzenie rozmowy).

„MiroFor” jest pokłosiem organizowanych w naszym Instytucie sesji mironologogicznych oraz współpracy z Fundacją im. Mirona Białoszewskiego. Na stronie wydawnictwa słowo – obraz terytoria czytamy:

„MiroFor ma perFormować: esejem, odkryciem z archiwów, dialogiem, prozą, wierszem, krytyką. Być Forum, platFormą i semaForem dla wszystkiego, co Białoszewskie w literaturze, sztuce i kulturze.

Niniejszy numer „MiroFora” w dużym stopniu poświęcony jest homoseksualności pisarza [Białoszewskiego] i jego walce o to, jak używać języka, łamać go, by go jak najmniej pocięli. Jednocześnie, „wziąwszy taki głos ze słowika zrobić się na kos” (a może i na „ukos”), kroimy nadal, ale w nadziei, że nie z pozycji „UBL-a”. A skandal powstaje bez żadnego krojenia, bez żadnych detalicznych operacji, żadnych wtajemniczeń, tajemnicę dziś już – i słusznie – wywiało, skandal przemawia na chama, wprost, jednym rzeczownikiem, dwoma, inwektywą, skrótem, który unieważnia wszelką subtelność. A nie taki pedał chamski, jak go ub-malowują. [fragment Wprowadzenia Piotra Sobolczyka]”.

Link do publikacji na stronie wydawnictwa

Spis treści.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności