Przejdź do głównej treści →

Lokalnie: Animacja kultury / Community arts

Publikacja do ściągnięcia w formacie pdf.

Edukacja i praktyka w dziedzinie animacji kultury prowadzona jest w Instytucie Kultury Polskiej od ponad 15 lat. Idea animacji, zakorzeniona w badawczej perspektywie antropologii kultury, w etosie polskiej lewicy oraz idei kultury czynnej wypracowanej i praktykowanej przez Jerzego Grotowskiego i jego uczniów, rozwijała się z w tym czasie dzięki ciągłemu poszukiwaniu nowych inspiracji. Najważniejszą inspiracją ostatnich lat – dzięki międzynarodowej współpracy w ramach Programu Leonardo da Vinci – jest idea i praktyka community arts, którą poznaliśmy poprzez brytyjskich praktyków tej dziedziny sztuki zrzeszonych obecnie w stowarzyszeniu Laundry. Z kolei w refleksji antropologicznej prowadzonej w Instytucie dokonał się zwrot ku praktyce badawczej, ku warsztatowi etnograficznemu nie tylko jako metodzie badania Innego, ale także spotkania z nim i rozpoznania jego/jej potrzeb, koniecznego do podjęcia jakiejkolwiek wspólnej działalności. Książka Lokalnie stanowi zatem rodzaj pomostu pomiędzy naszymi wcześniejszymi doświadczeniami a nowymi pomysłami oraz pomiędzy myślą akademicką, praktyką artystyczną i działaniem w kulturze. Prezentuje ideę kultury czynnej – kilka dekad po jej sformułowaniu (tekst Małgorzaty Litwinowicz), ideę community arts (Anna Ptak) oraz założenia i efekty warsztatu etnograficznego jako wprowadzenia do praktyki animacyjnej (Tomasz Rakowski). Wprowadzenie napisał Grzegorz Godlewski.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności