Przejdź do głównej treści →

Film i audiowizualność w kulturze

Redakcja naukowa dwutomowego skryptu zawierającego przedruk blisko pięćdziesięciu tekstów podzielonych na rozdziały poświęcone m.in. pojęciu mimesis, relacjom obrazu i dźwięku ze sferą sacrum, kulturowym kontekstom wyobrażeń ikonicznych i uwarunkowaniom percepcji wzrokowej, środowisku dźwiękowemu, w którym żyje człowiek, fotografii i jej uwarunkowaniom kulturowym, iluzji filmowej wraz z jej historyczną zmiennością, procesowi kinematograficznemu, zagadnieniom związanym z obrazem filmowym, obrazowi człowieka w filmie, widzowi i zagadnieniom odbioru dzieła filmowego, kinu autorskiemu, oddziaływaniu filmu na zbiorową wyobraźnię.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności