Przejdź do głównej treści →

Dziecko wobec Zagłady. Instytucjonalna opieka nad sierotami w getcie warszawskim

Agnieszka Witkowska-Krych, Dziecko wobec Zagłady. Instytucjonalna opieka nad sierotami w getcie warszawskim, Wydawnictwo ŻIH, Warszawa 2022.

 

Książka przedstawia historię ponad dwudziestu sierocińców i internatów, funkcjonujących w getcie warszawskim od 1940 do 1943 roku, z których najbardziej znany jest Dom Sierot prowadzony przez Janusza Korczaka i Stefanię Wilczyńską. Autorka, prezentując wyniki swoich najnowszych badań, opisuje warunki życia codziennego dzieci w dzielnicy zamkniętej oraz ich dorosłych opiekunów.

W swojej książce zajmuję się tymi, którzy zagubili się w historii i przez historię zostali zapomniani. Zagubili się ze względu na swoje społeczne krzyżowe wykluczenie: jako Żydzi, jako dzieci, jako potrzebujące zewnętrznego wsparcia sieroty oraz jako ludzie żyjący w czasach niedających im szans na przetrwanie. Zostali zaś zapomniani jako bolesny wyrzut sumienia, który spycha się na margines wspomnień i opowieści, przysłaniając symbolami, które bądź co bądź zniekształcają obraz całości.

Praca doktorska, na podstawie której powstała książka, otrzymała dwa wyróżnienia: w konkursie im. Inki Brodzkiej-Wald i w konkursie im. Majera Bałabana.

 

Link do książki na stronie wydawnictwa.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności