Przejdź do głównej treści →

Autobiografie lekturowe studentów

Publikacja stanowi podsumowanie etapu socjologicznych prac badawczych, przeprowadzonych w latach 1999–2003, nad sposobami odbioru dzieł literackich przez młodzież studiującą na warszawskich uczelniach wyższych. Badaniami objęto 102 osoby – studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkoły Głównej Handlowej – które w wywiadach-rozmowach z Romanem Chymkowskim ujawniają swoje nawyki i zwyczaje czytelnicze. Analizując sposoby i stylistykę opowiadania o doświadczeniach lekturowych w środowisku studenckim, Autor stara się pokazać, co ludzie robią z książkami i co książki robią z ludźmi.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności