Przejdź do głównej treści →

Antropologia postaci w dziele filmowym

Antropologia postaci w dziele filmowym, redakcja naukowa Seweryn Kuśmierczyk, wyd. Czuły Barbarzyńca, Warszawa 2015.

Książka jest zbiorem dziewięciu obszernych i dogłębnych rozpraw analityczno-interpretacyjnych poświęconych głównym bohaterom filmów Strategia pająka Bernardo Bertolucciego, Samotny głos człowieka Aleksanda Sokurowa, Ryś Stanisława Różewicza, Pociąg Jerzego Kawalerowicza, Jasminum Jana Jakuba Kolskiego, Aguirre, gniew bożyFitzcarraldo Wernera Herzoga, Niewinni czarodzieje Andrzeja Wajdy, Imagine Andrzeja Jakimowskiego oraz wybranym animowanym filmom propagandowym z okresu II wojny światowej.

Są to kompleksowe odczytania filmowego bytu postaci, osadzające je w przestrzeni i czasie, w prawidłowościach kulturowych, uwzględniające świat doznań wewnętrznych, a także szczegółowe studia zadań wypełnianych przez określone środki wyrazu (m.in. grę aktorską, kostiumy, sztukę operatorską, muzykę, dźwięk) w budowaniu świata filmowych bohaterów i tworzeniu relacji pomiędzy rzeczywistością ekranową a światem pozafilmowym.

Wszystkie rozprawy są efektem pracy badawczej łączącej metodę analizy antropologiczno-morfologicznej i wiedzę filmoznawczą z wiedzą i wrażliwością antropologiczną.

Autorami rozpraw są młodzi filmoznawcy i kulturoznawcy, absolwenci studiów w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Nagroda Rektora UW, 2015 (łącznie z książką Wyprawa bohatera w polskim filmie fabularnym).

Film prezentujący książki z serii antropologiczno-morfologicznej:

Wolny dostęp: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/19790

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności