Przejdź do głównej treści →

Antropologia pisma

Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w 2010 roku.

Jest to pierwsza publikacja, która w takim wyborze zawiera prace polskich i francuskich badaczy, sytuujące się w szeroko rozumianym obszarze antropologii pisma. Badacze francuscy z grupy „Antropologia Pisma” (CNRS/EHESS) łączą w swoich pracach perspektywę socjologiczną, antropologiczną i lingwistyczną. Ich artykuły dotyczą różnych sposobów działania przy użyciu pisma, przede wszystkim w przestrzeni miasta (ulice, budynki, metro), w sytuacjach zawodowych (np. posługiwanie się pismem przez osoby pracujące w instytucjach finansowych, przez bankowców i komorników, znaczenie podpisu w nauce),, a także roli praktyk piśmiennych w wydarzeniach historycznych. Badacze polscy z Instytutu Kultury Polskiej UW w swoim spojrzeniu na pismo uwzględniają przede wszystkim perspektywę komunikacyjną, traktując je jako jedno z najważniejszych mediów słowa. Każdorazowo sytuują pismo także w kontekście antropologicznym i historycznym, śledząc wpływ pisma na sposób myślenia, doświadczanie i kategoryzowanie świata, rozwój samoświadomości i tożsamości jednostki, kształt więzi społecznych. Przedmiotem ich prac badawczych stają się takie przejawy piśmienności, które przybierają kształt tekstów (np. dzienniki osobiste, listy, relacje z podróży); podejmują także problem funkcji pisma w literaturze i sztukach plastycznych.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności