PRZESTRZENIE REALNE / PRZESTRZENIE WYOBRAŻONE

OGÓLNOPOLSKA STUDENCKO-DOKTORANCKA KONFERENCJA NAUKOWA

’PRZESTRZENIE REALNE / PRZESTRZENIE WYOBRAŻONE'

ŚRODA 20.03.2013

SALA 5, INSTYTUT KULTURY POLSKIEJ

10:00-11:00 WYKŁAD INAUGURACYJNY

·         dr Gabriela Świtek (IHS UW), Grunt i horyzont

11:10-12:30 HISTORYCZNE KONSTRUKTY PRZESTRZENNE (moderator: Roman Chymkowski)

·         Anna Jaroszuk (UW), Przestrzeń ogrodu zoologicznego a przestrzeń miasta – przypadek paryskiego Jardin des Plantes w drugiej połowie XIX wieku

·         Damian Makuch (UW), Na Fidżi z Sygurdem Wiśniowskim – strategie konstruowania przestrzeni między pragnieniem realizmu a fantazją, ideologią oraz utopią

·         Jakub Jakubaszek (UW), „Spodziewać się przeto należy…”

12:40-14:00 PRZESTRZENIE WARSZAWSKIE (moderator: Xawery Stańczyk)

·         Agnieszka Szypulska (UW), Syrenka na Wawelu. Problem suwenirów warszawskich

·         Krzysztof Gubański (UW), Czy lokalny habitus jest możliwy? Przypadek Żoliborza

·         Katarzyna Król (UW), Między utopią a heterotopią – case study Placu Piłsudskiego w Warszawie

14:00-15:00 PRZERWA OBIADOWA

15:10-16:30 DOŚWIADCZANIE MIASTA (moderator: Wojciech Michera)

·         Anna Wnuk (UW), Miejskie sensorium, czyli jak doświadczamy i poznajemy miasto?

·         Dawid Krysiński (UWr), Miasta są dla ludzi, nie dla słoni. Rzecz o tym jak motoryzacja zrewolucjonizowała percepcję przestrzeni miejskiej

·         Monika Sznel (UW), Przestrzenie tworzą ludzie – mariaż antropologii i planowania przestrzennego

16:40-18:00 WOJENNE OBLICZE PRZESTRZENI (moderator: Paweł Dobrosielski)

·         Dobrosława Korczyńska-Partyka (UG), War-saw! Przestrzeń Warszawy utkana z pamięci

·         Karolina Wróbel (UW), Nowa geografia zwierząt na przykładzie getta warszawskiego

·         Mikołaj Smykowski (UAM), Przeobrażenia materialnego krajobrazu Holocaustu. Analiza fizycznych zmian poobozowej przestrzeni Byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem

18:10-19:30 ZWYCZAJE PRZESTRZENNE (moderator: Łukasz Bukowiecki)

·         Jan Mikinka (UŁ), Jedna przestrzeń – różne perspektywy. Łódzka Manufaktura jako fabryka i centrum handlowe

·         Marcin Gołąb (UW), Ahoj! Hej, tam na horyzoncie… Przestrzeń placu zabaw – ewolucja i działanie

·         Agnieszka Leśny (UW), „Dom wciąż kiwających się podłóg”, czyli przestrzeń żaglowca w ujęciu antropologicznym

CZWARTEK 21.03.2013

SALA 5, INSTYTUT KULTURY POLSKIEJ

10:00-11:00 WYKŁAD NA OTWARCIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI

·         dr Igor Piotrowski (IKP UW), Diogenes spogląda na Ateny

11:10-12:50

PRZESTRZEŃ LITERATURY (moderator: Marta Rakoczy)

·         Katarzyna Osior (UW), O przestrzeniach językowych, które żyją własnym/cudzym życiem

·         Michał Sowiński, Katarzyna Trzeciak (UJ), Przestrzeń totalna literatury. Negocjowanie granic reprezentacji w Córce łupieżcy Jacka Dukaja

·         Maria Kuglerova (UW), Woda i labirynt: ambiwalencja metafizycznej przestrzeni Bałkanów w cyklu powieści Luana Starovy Bałkańska saga

·         Katarzyna Grabińska (UW), Warszawa w 2000 roku, czyli o wyobrażonych żydowskich inwazjach sprzed wieku

13:00-14:20 CYBERPRZESTRZENIE (moderator: Jakub Jakubaszek)

·         Marta Tymińska (UG), Na granicy dwóch przestrzeni – gry z rozszerzoną rzeczywistością

·         Oskar Kalarus (UŚ), Poetyka przestrzeni we współczesnych komputerowych grach fabularnych

·         Agata Koprowicz (UW), Gra w cmentarz? Wirtualne nekropolie – ontologia i praktyka

14:30-15:30 PRZERWA OBIADOWA

SALA 3, INSTYTUT KULTURY POLSKIEJ

15:40-17:20 PRZESTRZEŃ OBRAZU (moderator: Łukasz Zaremba)

·         Małgorzata Szubartowska (UW), Ku krajobrazowi filmowemu – trzy przestrzenie. Refleksje skauta

·         Piotr Fortuna (UW), Stereowizja i wyobraźnia. O możliwościach i ograniczeniach kina trójwymiarowego

·         Jakub Dziewit (UŚ), Zasada Scheimpfluga w naukach humanistycznych, czyli opis uwarunkowań badań antropologicznych przy pomocy fotograficznej głębi ostrości

·         Aleksandra Brylska (UW), Przestrzeń braku. O Niewidzialnym Innym w fotografiach ataku atomowego na Hiroszimę i Nagasaki

17:30-18:30 PRZESTRZEŃ GRANICZNA (moderator: Łukasz Bukowiecki)

·         Marek Skrzetuski (UW), Przestrzeń utracona, przestrzeń zawłaszczona

·         Kamila Gieba (UZ), Oswajanie miejsca-palimpsestu. Literatura środkowego Nadodrza po 1989 roku a kwestia przestrzeni polsko-niemieckiej

PIĄTEK 22.03.2013

SALA 5, INSTYTUT KULTURY POLSKIEJ

10:00-10:50 WYKŁAD NA OTWARCIE TRZECIEGO DNIA KONFERENCJI

·         prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki (EUROREG UW), Czytanie przestrzeni

11:00-13:20 SZTUKA I PRZESTRZEŃ (moderator: Weronika Parfianowicz-Vertun)

·         Justyna Sołtys (UMCS), Przestrzenie efemeryczne. Znaczenie artystycznych realizacji w kształtowaniu społecznej świadomości tożsamości miejsca.

·         Martyna Miller (UW), Świat jako przestrzeń idempotenta. O projekcie The loop Francisa Alÿsa

·         Mateusz Chaberski (UJ), Przestrzeń jako struktura emergentna. Sposoby kształtowania kulturowej pamięci przestrzeni w przedstawieniach site-specific

·         Katarzyna Twardowska (UJ), Od utopii do praktyki. Kreacja przestrzeni w … i zadziwi się Europa Yael Bartany

·         Magdalena Górecka (UMCS), Wirtualne topografie – transfiguracje przestrzeni w powieściach opartych na alternatywnej wersji historii

13:40-15:00 PRZESTRZENIE KOBIET (moderator: Łukasz Knap)

·         Zuzanna Kołupajło (UAM), Wy(k)rocznie kobiet. Między pasażem literackim a flaneryzmem

·         Karolina Rosiejka  (UAM), Średniowieczny klasztor jako enklawa kobiecej autonomii. Studium przypadku kobiecej plastyki z klasztoru św. Walpurgi w Eichstätt

·         Klaudia Rachubińska (UW), Opowieści miasta, opowieści morza. „Strategiczny esencjalizm” Luce Irigaray i kobiece przestrzenie w twórczości muzycznej

15:00-16:00 PRZERWA OBIADOWA

16:10-17:50 PRZESTRZEŃ ZIDEOLOGIZOWANA (moderator: Piotr Kubkowski)

·         Sylwia Wodzińska (UAM), A Słowo stało się ciałem…, czyli od idei państwa żydowskiego do Izraela

·         Iwo Hryniewicz (UW), „Tyś jest Hieruzalem nowa”. Genius loci i koncepcja narodu wybranego w Rzeczypospolitej i w Europie Zachodniej XVI-XVII wieku

·         Anna Grochowska (UJ), Dziewiętnastowieczne heterotopie wzgórza wawelskiego

·         Jakub Papuczys (UJ), Pomiędzy rzeczywistością a jej mityzacją, czyli co jest przestrzenią zmagań w Tour de France

18:00-19:00 PRZESTRZENIE REKREACJI (moderator: Witold Zakrzewski) 

·         Katarzyna Adamska (UW), Substancja Otwocka. Kłopoty z przestrzenią przedwojennego uzdrowiska

·         Katarzyna Kaczmarczyk (UW), „Nieodróżnialne połączenie rzeczywistości i wyobraźni” – przestrzeń realna i wyobrażona w ogrodach „narracyjnych”

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

program do pobrania (pdf)

Organizatorzy:

Studenckie Koło Kulturoznawcze

Stowarzyszenie Katedra Kultury

Instytut Kultury Polskiej

Komitet organizacyjny:

Aleksandra Brylska, Marcin Gołąb, Zuzanna Godlewska, mgr Jakub Jakubaszek, Martyna Miller, Małgorzata Szubartowska, Agnieszka Szypulska

Opieka naukowa:

Dr Roman Chymkowski

Tagi:

Data publikacji: 20-03-2013

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl