Projekty badaczek z IKP zakwalifikowane do finansowania w konkursach NCN

Projekty zgłoszone przez badaczy i badaczki z naszego Instytutu zostały zakwalifikowane do finansowania w konkursach OPUS 19 i PRELUDIUM 19 Narodowego Centrum Nauki.

W konkursie OPUS 19 (panel HS2 Kultura i twórczość kulturowa) grant otrzymał prof. Paweł Rodak na realizację projektu (zespołowego) pt. „Życie pisane na konkurs. Praktyki pamiętnikarskie w Polsce 1918-1939 (analiza – recepcja – znaczenie)”.

W konkursie PRELUDIUM 19 do finansowania zakwalifikowane zostały projekty:

mgr Barbary Dyndy (panel HS 2 Kultura i twórczość kulturowa)) pt. „Oddolny feminizm w Polsce okresu transformacji i posttransformacji. Analiza dyskursów, praktyk i tożsamości na przykładzie polskich zinów feministycznych po 1989 roku„;

mgr Agaty Koprowicz (panel HS 3 Wiedza o przeszłości) „Między podporządkowaniem a emancypacją. Historia kulturowa fotografii chłopów w Królestwie Polskim i Galicji (1846–1905)„.

Serdecznie gratulujemy!

Tagi:

Data publikacji: 21-11-2020

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl