03 października 2014

prof. dr hab. Wojciech Dudzik

prof. dr hab. Wojciech Dudzik

prof. dr hab. Wojciech Dudzik – teatrolog i kulturoznawca zajmujący się teatrem i widowiskami XX i XXI wieku, w szczególności karnawałem; profesor w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej IKP, Członek Rady Wydziału Polonistyki UW oraz Rad Naukowych: IKP oraz Instytutu Literatury Polskiej. Jest także członkiem Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Należy do Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i Międzynarodowego Towarzystwa im. Hermanna Hessego, a od 2012 roku jest prezesem Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. Od roku 2016 pełni na Wydziale Polonistyki funkcję prodziekana ds. rozwoju kadry naukowej.

W IKP prowadzi m.in. zajęcia z historii kultury polskiej XX wieku (teatr), wprowadzenia z wiedzy o teatrze (wykład) oraz seminarium magisterskie i doktoranckie.

Doktorat uzyskał na podstawie rozprawy Działalność teatralna Wilama Horzycy w latach 1948–1959 (1990, wyd. książki 1990), a habilitację na podstawie książki Karnawały w kulturze (2006, wyd. książki 2005, Nagroda indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2006). Ponadto opublikował książki autorskie Wieża Hölderlina i inne miejsca (2000), Struktura w antystrukturze. Szkice o karnawale i teatrze (2013), W poszukiwaniu stylu. Teatr Narodowy 1924-1939 (2015). Jest współautorem podręczników akademickich Teatr w kulturze (1991, wyd. 5 – 1998) i Antropologia widowisk (2005, 2010, Nagroda zespołowa Rektora UW 2005); oraz podręcznika Wiedza o kulturze. Podręcznik. Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum (2003, wyd. 7 – 2011).

Redaktor i edytor m.in. książek: Franciszek Siedlecki, O sztuce scenicznej. Artykuły i recenzje z lat 1910-1929 (1991); Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku (2007); Teatr Obiecany. 30 lat „Gardzienic” (2008, ze Zbigniewem Taranienką); Rytuał, dramat, teatr, święto. Wstęp do teorii widowiska kulturowego (2009); Ekspresjonizm w teatrze niemieckim (2009, z Małgorzatą Leyko); Theater-Bewusstsein. Polnisches Theater in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Ideen – Konzepte – Manifeste (2011); Karnawał. Studia historyczno-antropologiczne (2011). Autor przekładów: Christopher Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze (2002, 2005, z Małgorzatą Leyko), Hermann Hesse, Dzieciństwo czarodzieja i inne prozy autobiograficzne (2003, z Ładą Jurasz-Dudzik).

Aktualnie kieruje projektem naukowym NCN „Maska w kulturze współczesnej Europy: obrzęd – karnawał – teatr – zabawa – sztuka”. Pełni też funkcję współredaktora merytorycznego internetowej Encyklopedii Teatru Polskiego.


Wybrane publikacje

Paradoksy maski
Więcej
W poszukiwaniu stylu
Więcej
Struktura w antystrukturze
Więcej
Theater-Bewusstsein
Więcej
Wieża Hölderlina i inne miejsca
Więcej
 • Karnawał. Studia historyczno-antropologiczne
 • wybór, oprac. i wstęp Wojciech Dudzik

  Warszawa 2011
Karnawał. Studia historyczno-antropologiczne
Więcej
Karnawały w kulturze
Więcej
 • Wiedza o kulturze. Podręcznik
 • Roman Chymkowski, Wojciech Dudzik, Michał Wójtowski

  Warszawa 2003
Wiedza o kulturze. Podręcznik
Więcej
Świadomość teatru
Więcej
 • Antropologia widowisk
 • oprac. Agata Chałupnik, Wojciech Dudzik, Mateusz Kanabrodzki, Leszek Kolankiewicz, wstęp i red. Leszek Kolankiewicz

  Warszawa 2005, 2010
Antropologia widowisk
Więcej

Tagi:

Data publikacji: 02-04-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl