Pongo, t. I, Szkice z antropologii literatury

„Teksty zawarte w tym zbiorze napisane zostały przez studentów, ale nie trzeba stosować do nich żadnej taryfy ulgowej. Są to bowiem samodzielne i dojrzałe próby badawcze – ani młodzieńcze wprawki, ani pochopne syntezy. Tym, co je łączy, jest antropologiczne podejście do badania literatury, przejawiające się choćby w szerokim jej rozumieniu: utwory literackie traktowane są tu jako świadectwa różnych wymiarów rzeczywistości spoza okładek książek, zaś „relacje prawdziwe” – jako formy pisarstwa, przesycone indywidualnym stosunkiem do świata, własnego i cudzego. Autorzy, reprezentując różne strategie interpretacyjne, zgodnie przekraczają granice autonomii badanych tekstów, szukając w nich śladów doświadczenia: jednostek i społeczeństw, swojego i obcego, człowieka i ludzi. Co ważne, nie redukują tego, co literackie, do tego, co kulturowe – ślady te dostrzegając nie tylko w tym, co przedstawione, ale i w tym, jak zapisane.”
(z recenzji Grzegorza Godlewskiego)

Tagi:

Data publikacji: 03-04-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl