„Piękne widoki” dr hab. Justyny Jaworskiej najlepszą książką roku PTBFM

W czwartej edycji Konkursu na Najlepszą Książkę Roku, którego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, zwyciężyła książka Justyny Jaworskiej „Piękne widoki, panowie, stąd macie” : o kinie polskiego sockonsumpcjonizmu. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2019.

W uzasadnieniu nagrody Jury podkreśliło, iż jest to przykład książki oryginalnej zarówno pod względem doboru tematu i materiału filmowego, jak i narzędzi analitycznych, wykorzystujących między innymi badania nad kulturą masową i kapitalizmem. Założeniem Autorki książki było odczytanie polskiego kina obyczajowego pierwszej połowy lat siedemdziesiątych przez pryzmat socjokonsumpcjonizmu, będącego pomysłem na implementowany eksperymentalnie przez rząd Edwarda Gierka, model socjalizmu otwartego na Zachód, rosnące przyzwolenie na konsumpcję przy silnej propaństwowej propagandzie. Jury uznało zamysł Jaworskiej za interesujący po pierwsze dlatego, że kino tego okresu nie było jak dotąd przedmiotem analiz z podobnej perspektywy, po drugie w zaproponowanym ujęciu udało się efektywnie połączyć refleksję filmoznawczą z obserwacjami socjologicznymi dotyczącymi ówczesnych postaw polskiego społeczeństwa. W efekcie Autorka zdołała wydobyć takie aspekty filmowych obrazów, które pozwalają dostrzec wątki pomijane lub marginalizowane w innych opracowaniach o twórczości z tej samej dekady: społecznego rozwarstwiania i różnicowania, rozwoju kultury popularnej i masowej, także w jej wymiarze materialnym.

Tagi:

Data publikacji: 28-08-2020

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl