Mgr Agnieszka Witkowskiej-Krych obroniona z wyróżnieniem!

12 stycznia o godzinie 18.30 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej (w trybie zdalnym) mgr Agnieszki Witkowskiej-Krych. Tytuł rozprawy to: „Dziecko wobec Zagłady. Instytucjonalna opieka nad sierotami w getcie warszawskim”. Promotorką jest profesor Małgorzata Szpakowska, a recenzentkami dr hab. Urszula Glensk, prof. UWr oraz prof. dr hab. Anna Landau-Czajka (IH PAN). Doktorantka obroniła się z wyróżnieniem, czego serdecznie gratulujemy!

Z recenzjami i streszczeniem pracy można się zapoznać na stronie Wydziału Polonistyki.

Tagi:

Data publikacji: 12-01-2021

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl