Numer tematyczny „Kultury Współczesnej”: Języki tańca pod red. Agaty Chałupnik

Ukazał się numer 4/2020 kwartalnika „Kultura Współczesna” poświęcony badaniom nad tańcem. Koncepcję numeru przygotowały dr. hab. Agata Chałupnik, mgr Hana Umeda i mgr Zuzanna Kann-Skorupska z IKP oraz dr hab. prof. UJ Wojciech Klimczyk. We wstępie autorstwa Agaty Chałupnik i Wojciecha Klimczyka czytamy:

„Jeśli ginące w mrokach dziejów początki taniec dzieli z rytuałem, to dzisiaj wydaje się emanacją zabawy. Spontanicznej ekspresji, która pozwala nam sięgać do źródeł naszej kreatywności. Poważnej, chociaż przedsiębranej dla przyjemności. Bezinteresownej. Nieużytecznej. Wymykającej się definicjom i logice rynku. Pięknej. Zabawy, w której Johan Huizinga sto lat temu zobaczył źródła kultury. Język tańca to coś znacznie więcej niż technika: to warunki nawiązania cielesnej relacji (z zespołem, partnerem, widownią, samym sobą), które jedynie na drodze abstrakcji postrzegać można w oderwaniu od konkretnego tańca, od czynności tańczenia, od praktycznego celebrowania, próbowania, kontestowania reguł. Język zatem to kultura ciała.”

Spis treści dostępny na stronie wydawnictwa NCK.

 

Tagi:

Data publikacji: 05-01-2021

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl