23 lutego 2021

mgr Paulina Chorzewska

mgr Paulina Chorzewska – absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka w Zakładzie Antropologii Słowa w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawczej. Publikowała w „Forum Poetyki” oraz monografii „Filologia Filozofii” (red. A. Hellich, H. Markowska-Fulara, J. Potkański, Ł. Żurek, Warszawa 2019). Redaktorka czasopisma krytycznoliterackiego „Mały Format”. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół kultury cyfrowej oraz literatury elektronicznej.


Wybrane publikacje

Tagi:

Data publikacji: 23-02-2021

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl