08 grudnia 2020

mgr Marlena Rycombel

mgr Marlena Rycombel

Marlena Rycombel – kulturoznawczyni i polonistka, doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej UW. Pracę magisterską napisała o Wymienniku – warszawskiej społeczności używającej pieniądza lokalnego. W ramach pracy doktorskiej, pisanej pod okiem dr hab. Marty Zimniak-Hałajko (IKP UW) i dra Grzegorza Sobieckiego (SGH), pracuje nad trzyletnim grantem finansowanym przez NCN pt. „Projekty lepszej gospodarki? Etnograficzne studia nad inicjatywami oddolnych walut lokalnych”. Badania poświęcone są porównawczej analizie glokalnych ruchów społecznych tworzących własne środki płatnicze (Zielony – polska waluta lokalna, londyński Brixton Pound, szwajcarska blockchainowa waluta Leman, kenijskie blockchainowe waluty fundacji Grassroots Economics). Zainteresowania badawcze: antropologia ekonomiczna, socjologia pieniądza, utopia, ruchy społeczne.


Wybrane publikacje

Tagi:

Data publikacji: 08-12-2020

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl