05 marca 2017

mgr Marcin Stachowicz

mgr Marcin Stachowicz — absolwent kulturoznawstwa i psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, doktorant w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej IKP UW, członek Zespołu Teorii Ruchomego Obrazu. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół studiów nad kulturą wizualną, teorii obrazu, estetyki filmu, a także związków wizualności i polityki. Rozprawę doktorską chciałby poświęcić kategorii „czystego widoku” w polskiej kulturze wizualnej po 1989 r.

Jako publicysta i dziennikarz filmowy współpracuje z portalem Filmweb.pl i „Laboratorium Więzi”. Laureat I nagrody w konkursie dla młodych krytyków filmowych „Powiększenie” i wyróżnienia w Konkursie im. Krzysztofa Mętraka. Publikował m.in. w „Res Publice”, „Kulturze Liberalnej”, „małej kulturze współczesnej”, „Więzi” i Gazeta.pl.


Wybrane publikacje

Tagi:

Data publikacji: 05-03-2017

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl