05 października 2014

mgr Jakub Jakubaszek

mgr Jakub Jakubaszek (1986) – kulturoznawca, od 2012 roku doktorant w Zakładzie Historii Kultury IKP UW. Zajmuje się historią kultury polskiej XIX wieku, zwłaszcza dziejami prowincji Królestwa Polskiego i społecznym aktywizmem tamtejszej inteligencji. W 2012 roku obronił pracę magisterską poświęconą królewiackiej prasie prowincjonalnej, wyróżnioną w XVIII edycji konkursu im. J.J. Lipskiego (promotor: dr hab. Paweł Rodak).
Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Aspekty”, wydawanego przez Studenckie Koło Kulturoznawcze IKP, oraz współredaktorem tomu „Pongo VII”: Widzialne/niewidzialne (2014). Bierze udział w projekcie badawczym „Ekspozycje nowoczesności. Wystawy krajowe i tematyczne na ziemiach polskich w latach 1821–1929 a doświadczanie procesów modernizacyjnych”, finansowanym ze środków NPRH.


Wybrane publikacje

  • Pongo, t. VII, (Nie)widzialne, (nie)słyszalne
  • red. Jakub Jakubaszek, Roman Chymkowski

    Katowice 2015
Pongo, t. VII, (Nie)widzialne, (nie)słyszalne
Więcej

Tagi:

Data publikacji: 18-02-2016

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl