29 marca 2016

mgr Anna Krawczak

Zespoły naukowe: Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem Instytutu Etnologii i Antropologii Kultury Uniwersytetu Warszawskiego

Specjalność naukowa / Podstawowe zainteresowania badawcze: antropologia medycyny, antropologia pokrewieństwa

Uczestnictwo w grantach i projektach badawczych polskich i międzynarodowych, współpraca krajowa i międzynarodowa:Nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie childhood studies, grant Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2012/07/E/HS3/01024, kierownik naukowy dr hab. Magdalena Radkowska Walkowicz; Zespół Turnera – wzory socjalizacji i zarządzanie cielesnością w sytuacji choroby przewlekłej. Ujęcie interdyscyplinarne, grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 2bH 15 0137 83, kierownik naukowy dr hab. Magdalena Radkowska Walkowicz

Inne funkcje naukowe i publiczne; członkostwo w stowarzyszeniach, redakcjach pism etc.: członkini Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN, członkini Europejskiego Towarzystwa Ludzkiego Rozrodu i Embriologii, członkini Fertility Europe

Najważniejsze publikacje (wszystkie książki autorskie, najważniejsze książki redagowane czy opracowania, w tym nasze podręczniki):

2011 Drogi ku płodności, Dom Wydawniczy Zacharek, Warszawa, praca zbiorowa;

2015 In vitro. Bez strachu, bez ideologii, Wydawnictwo Muza.


Wybrane publikacje

Tagi:

Data publikacji: 29-03-2016

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl