20 lutego 2021

mgr Agnieszka Sobolewska (Więckiewicz)

mgr Agnieszka Sobolewska (Więckiewicz)

mgr Agnieszka Sobolewska (Więckiewicz)

kulturoznawczyni i literaturoznawczyni. Absolwentka kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej UW, Langues, Littératures et Civilisations Étrangeres na Sorbonne-Université (dyplom z wyróżnieniem; nominacja do nagrody w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego na najlepszą pracę magisterską), a także stażu artystycznego w UMFC w Warszawie na Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów (pod opieką dr hab. Agnieszki Przemyk-Bryły, prof. UMFC). Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW w dyscyplinie literaturoznawstwo i w École Doctorale IV na Sorbonne-Université. Rozprawę doktorską poświęconą intelektualnej i emocjonalnej historii psychoanalizy przygotowuje w Zakładzie Antropologii Słowa pod opieką dr hab. Marty Rakoczy i w ÉD IV przy zespole Eur’Orbem pod opieką Prof. Małgorzaty Smorąg-Goldberg.

Laureatka VII edycji konkursu Diamentowy Grant MNiSW na projekt pt. „Między autoanalizą a autobiografią. Codzienne praktyki piśmienne pierwszych uczniów Freuda oraz ich wpływ na kształtowanie się teorii psychoanalitycznej”. Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (2017-2019). W zakresie sztuki i wykonawstwa artystycznego laureatka II nagrody na III Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Notes in Harmony (2015) w Bettonie.

Autorka książek Obrazy czarności. Wyobraźnia imperialna i różnica rasowa w niemieckiej kulturze XIX i XX wieku. Siedem szkiców z antropologii wrogości (WUW 2020) oraz Autoekonomie zapisu Juliana Ochorowicza. Codzienne praktyki piśmienne i badawcze psychologa (seria Communicare WUW, w druku). Redaktorka antologii tekstów psychoanalitycznych Lustra psychoanalizy (Słowo/obraz terytoria, w przygotowaniu). Publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „Widoku. Teoriach i praktykach kultury wizualnej”, „Praktyce Teoretycznej”, „Tekstualiach”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”, „Schulz/ forum”, „Dialogu”, „Autobiografii” oraz tomach zbiorowych. Eseje krytycznoliterackie publikowała w „Małym Formacie”, „Polisemii” i „Grl’s ROOM”.

Członkini Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile, gdzie ma możliwość indywidualnej współpracy z przedstawicielami odmiennych dyscyplin i perspektyw badawczych, jak antropologia literatury, nowe badania nad modernizmem czy kulturowa historia psychoanalizy (m. in. z dr hab. Leną Magnone, dr hab. Pawłem Rodakiem, prof. UW, Prof. Peterem L. Rudnytsky’im oraz Prof. Maxem Saundersem). Od 2019 roku koordynatorka programu „Tutorial Naukowy” w Collegium Invisibile; od 2017 roku tutorka w Krajowym Funduszu na Recz Dzieci. Od 2019 roku prowadzi wakacyjne warsztaty dla laureatów i laureatek olimpiad „Wioska Olimpijska” (współorganizowanych przez CI i UJ). W semestrze zimowym 2020/2021 w ramach Krajowego Funduszu na Recz Dzieci prowadziła zajęcia z klasycznej teorii psychoanalitycznej. Tłumaczy z języka francuskiego i angielskiego.


Wybrane publikacje

Tagi:

Data publikacji: 20-02-2021

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl