List od Dyrektorek IKP w sprawie organizacji nowego roku akademickiego

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,
Drogie Osoby Studiujące w Instytucie Kultury Polskiej UW,

zaczynamy nowy rok akademicki – z radością i nadzieją wracamy do budynku IKP.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW nr 112 z 16 września tego roku  oraz wskazaniami dotyczącymi organizacji kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022 wszystkie zajęcia na kierunkach kulturoznawstwo – wiedza o kulturze i sztuki społeczne będą się odbywać w trybie stacjonarnym. Również dyżury dydaktyczne będą prowadzone zasadniczo w salach, choć większość wykładowczyń i wykładowców będzie również dostępna na zdalnych konsultacjach po wcześniejszym mailowym potwierdzeniu. Informacje o terminach dyżurów dostępne są na stronach poszczególnych zakładów.

Wiemy, że powrót do uczenia stacjonarnego może też wywoływać niepokój; pandemia trwa. Mamy jednak nadzieję, że uda nam się w najbliższych miesiącach spotykać stacjonarnie na zajęciach i innych wydarzeniach organizowanych w IKP. Musimy mieć świadomość, że wraz ze zmianą sytuacji pandemicznej lub wzrostem liczby potwierdzonych przypadków COVID-19 wśród osób pracujących i studiujących na UW konieczne może się okazać czasowe przechodzenie w tryb zdalny. Oczywiście o wszystkim będziemy na bieżąco informować za pośrednictwem poczty USOS (przypominamy o konieczności regularnego sprawdzania poczty uniwersyteckiej i korzystania z adresów w domenie student.uw.edu.pl we wszystkich sprawach studenckich) oraz na stronie i FB IKP.

Pamiętajmy też, że w obecnej sytuacji wiele zależy również od nas i od tego, jak w praktyce będziemy funkcjonować w tej „nowej stacjonarności”. Podstawowym sposobem na ograniczenie zakażeń są szczepienia, dlatego gorąco zachęcamy, bo osoby, które jeszcze się nie zaszczepiły, zrobiły to jak najszybciej. Równie ważne jest zasłanianie nosa i ust za pomocą maseczki. Takie rozwiązanie sformułowane jest w Zarządzeniu Rektora w trybie nakazu i obowiązuje we wszystkich zamkniętych przestrzeniach na terenie UW – osoby prowadzące mogą, choć nie muszą zdejmować maseczki w trakcie zajęć. My jednak wolimy myśleć o tym – w praktyce niekomfortowym dla nas wszystkich – obowiązku jako wyrazie wzajemnej troski i uważności. Bardzo liczymy, że wspólnie będziemy dbać o to, by móc jak najdłużej spotykać się w IKP.

Obowiązek raportowania rozwoju sytuacji epidemicznej wśród osób studiujących na Wydziale Polonistyki UW spoczywa na prodziekanie ds. studenckich. W związku z tym bardzo prosimy o zgłaszanie informacji o zakażeniu, przebywaniu na kwarantannie lub w samoizolacji za pomocą naszego wydziałowego formularza (https://forms.gle/8YswzsSUs9pGAKju6). Dostęp do przekazywanych danych ma wyłącznie dr Łukasz Książyk, jako prodziekan ds. studenckich Wydziału Polonistyki, oraz upoważnione przez Rektora służby uniwersyteckie zajmujące się koordynowaniem działań zmierzających do jak najlepszego opanowania sytuacji epidemicznej na UW. Bardzo prosimy o przekazywanie informacji o aktualnych zdarzeniach; osoby, które mają status ozdrowieńca, kwarantanna lub samoizolacja została w ich przypadku już zakończona, nie muszą tego faktu zgłaszać.

Osoby, które zostaną skierowane na kwarantannę lub izolację, powinny po powrocie na zajęcia przedstawić prowadzącym zaświadczenie – takie nieobecności będą usprawiedliwiane. Prosimy również, by osoby, które podejrzewają u siebie zakażenie lub czują się chore, pozostawały w domu. Jeśli wiązałoby się to z większą niż dopuszczalna liczbą nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, będzie można je zaliczać podczas dyżurów.

Rejestracja na zajęcia w systemie USOS potrwa do 14 października (do godz. 14.) – przypominamy, że do tego czasu powinniście zapisać się na obowiązkowe dla danego roku zajęcia, ale też wyrejestrować z tych zajęć, na które nie zamierzacie uczęszczać.  W razie problemów technicznych z rejestracją na zajęcia należy zwrócić się mailowo do Sekcji Toku Studiów. W przypadku braku miejsc na wybrane zajęcia można kontaktować się bezpośrednio z prowadzącymi, choć możliwość dopisywania do grup ponad określone w USOSie limity jest bardzo ograniczona, również ze względu na sytuację pandemiczną – dążymy do tego, by pracować w jak najmniejszych grupach.

Zajęcia zaczynamy już 4 października – zapraszamy do Szpitala św. Rocha (taką funkcję pełnił kiedyś budynek IKP), mając nadzieję, że znów będzie to nasza wspólna przestrzeń. Życzymy spokojnego, zdrowego i przede wszystkim inspirującego nowego roku akademickiego.

 

Pozdrawiamy serdecznie

Dyrektorki Instytutu Kultury Polskiej UW

Iwona Kurz

Paulina Kwiatkowska

Małgorzata Litwinowicz-Droździel

Tagi:

Data publikacji: 04-10-2021

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl