Laboratoria naukowego pisania a kryzys polskiej humanistyki

Zapraszamy do udziału w seminarium warsztatowym organizowanym przez dr hab. Martę Rakoczy i mgr Agnieszkę Więckiewicz pt. Laboratoria naukowego pisania a kryzys polskiej humanistyki.

Korporacjonalizacja pracy, komercjalizacja wiedzy oraz coraz silniejszy nacisk na tekstowe
„efekty” pracy badawczej w postaci dobrze punktowanych publikacji to jedne z istotniejszych
zjawisk definiujących współczesną humanistykę akademicką. Jej przedstawiciele produkują
teksty i zmieniają własne strategie tekstowe w zależności od narzucanych lub kontestowanych
reguł zarządzania akademickim pisaniem. Z jednej strony badacze i badaczki zmuszeni są do
przygotowywania publikacji, z drugiej do nieustannego opracowywania i interpretowania
tekstów rozporządzeń, ustaw, regulaminów i wytycznych regulujących odgórnie, formalnie i
nieformalnie, zarządzanie “produkcją tekstową”.

Dlatego podczas seminarium chcemy przyjrzeć się politykom piśmienności naukowej od wieku
XIX po współczesność w Polsce. Wierzymy, że namysł nad nimi pozwoli nam
wypracować nową przestrzeń dla refleksji nad humanistycznymi laboratoriami pisania, ich
instytucjonalnymi warunkami oraz nad nowymi formami budowania narracji naukowych.
Interesować nas będą różnorodne, współczesne i przeszłe praktyki utrwalania,
archiwizowania, dokumentowania, tworzenia i legitymizowania pola badań poprzez różnego
rodzaju praktyki piśmienne.

Na zgłoszenia abstraktów organizatorki czekają do 5 kwietnia 2021, seminarium odbędzie się w dniach 6-7 maja 2021. Pełny tekst Call for Papers do pobrania.

Tagi:

Data publikacji: 11-02-2021

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl