Kultury antycypowanych przyszłości – konferencja

Kultury antycypowanych przyszłości
KONFERENCJA
(Warszawa, 11-13 października 2018)
Organizatorzy: Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Biennale Warszawa
Wstęp na wszystkie wydarzenia bezpłatny
Szczegółowy program poniżej

***
Marc Augé w książce Futuro odróżnia przyszłość rozumianą jako „to, co nadejdzie” od przyszłości jako „momentu koniunkcji”, czyli złapania odpowiedniej perspektywy, uchwycenia zawczasu splotu wyłaniających się dopiero wydarzeń i sensów. Podczas konferencji chcemy podjąć taką właśnie próbę – przekraczając pesymistyczne diagnozy społeczne i przeczucia nieuchronnej katastrofy ekologicznej, gospodarczej, politycznej, technologicznej, chcemy wykonać ćwiczenie z wyobraźni antycypacyjnej.

Projekt konferencji dotyczącej kultur antycypowanych przyszłości wychodzi naprzeciw wyzwaniom krytycznego opracowania problemów z przyszłością. Interesuje nas ona w różnym sensie – jako kategoria myślenia i jako pojęcie. Istotnym wymiarem dla naszej refleksji o przyszłości jest jej wymiar performatywny, związany ze sprawczym i skutecznym działaniem w złożonej społecznej rzeczywistości, również za pomocą wyobrażeń. Jeśli rację ma Franco Berardi, że możliwości leżą w umyśle społecznym, w społecznej organizacji wiedzy, we współpracy pomiędzy robotnikami wiedzy na świecie, to warto zapytać o polityczne strategie angażowania przyszłości i na poziomie globalnym, i lokalnym.

Ostatecznym horyzontem naszego namysłu ma być przyszłość jako pojęcie i jako projekt. Chcielibyśmy spróbować wykroczyć poza analizę dyskursu, nie popadając jednocześnie w futurologię. Mając do czynienia z wyłaniającymi się dopiero znaczeniami, wartościami i praktykami społecznymi, chcielibyśmy zapytać, co wynika dla nas z tego, że czegoś nie wiemy i nie możemy wiedzieć.

W poszukiwaniu nowych form i gatunków refleksji do dyskusji i wykładów dołączyliśmy dwa wydarzenia towarzyszące – seminarium filmowe Pawła Mościckiego Co nas czeka?, poświęcone wizjom przyszłości w kinie, oraz konkurs na komiks White Mirror 2118.

Konferencja organizowana jest wspólnie przez Biennale Warszawa oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

***
PROGRAM konferencji

11 października (czwartek)
Instytut Kultury Polskiej UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
sala 5

18:oo – Wykład otwarcia: Joanna Bednarek, Inne światy i impuls utopijny

12 października (piątek)
Instytut Kultury Polskiej UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
sala 5

10:oo–12:oo Sesja 1. Ekologia – środowisko – życie społeczne
uczestnicy: Takao Ishikawa (UW), Aleksandra Jach (Muzeum Sztuki w Łodzi), Andrzej Marzec (UAM)
komentarz: Joanna Bednarek
prowadzenie: Roman Chymkowski (UW)

12:3o–14:3o Sesja 2. Ekonomia – gospodarka – polityka
uczestnicy: Agnieszka Mróz (Inicjatywa Pracownicza), Wojciech Mejor (Kooperatywa Dobrze), Maciej Szlinder (Polska Sieć Dochodu Podstawowego)
komentarz: Zofia Łapniewska (UJ)
prowadzenie: Paweł Dobrosielski (UW)

16:oo–18:oo Sesja 3. Technologia – media – komunikacja
uczestnicy: Mirosław Filiciak (UH SWPS), Natalia Sielewicz (MSN w Warszawie), Piotr Szostak (“Gazeta Wyborcza”)
komentarz: Anna Nacher (UJ)
prowadzenie: Iwona Kurz (UW)

13 października (sobota)
Biennale Warszawa
ul. Mokotowska 29A

16:oo–19:oo Okrągły stół – debata o kryzysie wyobraźni
uczestnicy: Paweł Mościcki (IBL PAN), Tomasz Kozak (UMCS), Joanna Sokołowska (Muzeum Sztuki w Łodzi), Andrzej W. Nowak (UAM), Zofia Łapniewska (UJ), Marta Zimniak-Hałajko (UW)
prowadzenie: Jan Sowa (Biennale) i Iwona Kurz (UW)

19:00
Ogłoszenie wyników konkursu na komiks “White Mirror 2118”. Wernisaż wystawy

NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY

Tagi:

Data publikacji: 27-09-2018

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl