KULTURA/DEMOKRACJA
pierwsze spotkanie

Zapraszamy na cykl spotkań „KULTURA/DEMOKRACJA”.

„KULTURA/DEMOKRACJA” to cykl wykładów, dyskusji i warsztatów z gośćmi zagranicznymi współorganizowany przez Narodowe Centrum Kultury i Instytut Kultury Polskiej UW oraz Nowy Teatr.

Kuratorki: Zofia Dworakowska i Joanna Kubicka
Koordynatorka: Irena Madej

Dla: animatorów kultury, badaczy, artystów, pracowników instytucji kultury, aktywistów i działaczy społecznych

Tematyka cyklu to idea kultury demokratycznej, twórczy aktywizm, partycypacyjne projektowanie, sztuka publiczna, sztuka społeczności.

Formuła: Na otwarte wykłady złożą się wystąpienia gości w zaproponowanej przez nich autorskiej formule, po których nastąpi dyskusja włączająca głosy publiczności.

Warsztaty, w zależności od formuły zaprojektowanej przez zagranicznych gości, będą miały charakter konsultacji z elementami superwizji, laboratorium krytycznego w kameralnej grupie i spotkania sieciującego (obowiązują zapisy).

Obie części spotkania będą tłumaczone.

EKSPERCI I TERMINY:

– François Matarasso, 28-29 października 2016
– Suzanne Lacy, 25-26 listopada 2016
– Alan Hatton-Yeo, 12-13 grudnia 2016, podczas Ogólnopolskiej Giełdy Projektów 2016 w Lublinie
– André Sauvage, 16-17 grudnia 2016

Koszt uczestnictwa:
– wykłady i dyskusje: wstęp wolny
– warsztat: 50 zł brutto

Liczba uczestników:
– wykład: wstęp wolny
– warsztat: 20 osób

Miejsce:
– wykład: Świetlica Nowego Teatru w Warszawie, przy ulicy Madalińskiego 10/16
– warsztat: Instytut Kultury Polskiej UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Spotkanie z Alanem Hattonem-Yeo odbędzie się podczas Ogólnopolskiej Giełdy Projektów w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przy Placu Teatralnym 1.

Czas trwania:
– wykład i dyskusja: 2 godziny
– warsztat: 8 godzin
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PIERWSZEGO SPOTKANIA 28-29.10:

FRANÇOIS MATARASSO, Niespokojna sztuka, czyli o możliwościach partycypacji

François Matarasso – niezależny badacz i twórca, od lat 80. związany z nurtem community arts (sztuka społeczności), przez wiele lat pracował na zlecenie instytucji kultury oraz władz samorządowych w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich. Jest autorem wpływowych prac poświęconych wartości partycypacji w sztuce i działaniach społecznych m.i n. Use or Ornament. The social impact of participation in the arts (1997). Obecnie pracuje nad książką A Restless Art (Niespokojna sztuka), która ukaże się w 2017 roku nakładem Fundacji Calouste Gulbenkian. Więcej: http://arestlessart.com
1. SPOTKANIE – WYKŁAD I DYSKUSJA

Termin: piątek, 28 października, godz. 18:00-20:00
Miejsce: Świetlica Nowego Teatru, ul. Madalińskiego 10/16, Warszawa

Spotkanie poświęcone będzie rozwojowi sztuki partycypacyjnej jako idei i praktyki od lat 60. XX wieku do dziś. Refleksji poddana zostanie wzajemna relacja między uczestnictwem w sztuce i w życiu społecznym. Postawione zostaną pytania o cele i skuteczność projektów partycypacyjnych w czasach zmian i kryzysu. W oparciu o doświadczenie krajów tak różnych jak Wielka Brytania, Portugalia, Kolumbia i Egipt, pokazany zostanie demokratyczny potencjał projektów mających za punkt wyjścia zróżnicowane, oddolne narracje i punkty widzenia. Pomoże to pokazać, co czyni sztukę partycypacyjną – zwłaszcza dziś – tak niespokojną.

Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie.
Wstęp wolny.
2. WARSZTAT

Termin: sobota, 29 października, godz. 10.00-18.00
Miejsce: Instytut Kultury Polskiej UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Co to jest sztuka partycypacyjna? Jakie są jej cechy szczególne i znaczenie? Warsztat będzie okazją do zadania pytań o jakość projektów twórczych, zwłaszcza partycypacyjnych. Jakie stosować kryteria, gdy w projekt zaangażowani są ludzie reprezentujący różne perspektywy – członka społeczności, artysty, ale także fundatora, partnera społecznego czy badacza.

Uczestnicy warsztatu przyjrzą się własnym doświadczeniom, ale także skonfrontują je z nowymi sposobami myślenia dzięki przywołanym przykładom projektów partycypacyjnych. Wspólnie przeanalizują kategorię jakości na różnych etapach pracy projektowej, a także otrzymają praktyczne wskazówki i narzędzia, które mogą być przydatne w planowaniu przyszłych działań z istotnym uwzględnieniem kategorii jakości.

Spotkanie będzie tłumaczone na język polski.
Rekrutacja:

Obowiązuje rejestracja internetowa. Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do 21 października 2016 roku na stronie: http://www.platformakultury.pl/artykuly/139116-zapraszamy-na-pierwsze-spotkanie-z-zagranicznym-praktykiem-z-cyklu-kulturademokracja-2829102016-roku-w-warszawie.html

Decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem udziału w warsztacie jest obecność na spotkaniu z François Matarasso 28 października o godz. 18:00.

Liczba miejsc: 20 osób.
Wyniki rekrutacji podamy do 18 października 2016 roku.

Koszt:
Udział w wykładzie jest bezpłatny.
Organizatorzy dotują finansowo warsztat oraz zapewniają wyżywienie. Opłata wnoszona przez uczestnika to 50,00 PLN brutto (40,65 zł netto).

Wpłaty: Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w warsztacie, najpóźniej do dnia 24 października 2016 roku.

Konto nr: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001
Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Tytułem: Opłata za udział w warsztacie François Matarasso
Informacje na temat pierwszego spotkania i całego cyklu:
http://www.platformakultury.pl/artykuly/139116-zapraszamy-na-pierwsze-spotkanie-z-zagranicznym-praktykiem-z-cyklu-kulturademokracja-2829102016-roku-w-warszawie.html

Tagi:

Data publikacji: 10-10-2016

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl