Księga filmów Andrieja Tarkowskiego

Książka jest monografią twórczości filmowej rosyjskiego reżysera Andrieja Tarkowskiego (1932 – 1986), jednego z najwybitniejszych twórców w historii kina.

Rozdział pierwszy ukazuje wpływ wychowania oraz doświadczeń z młodości na kształtowanie się wrażliwości Tarkowskiego, omawia lata studiów reżyserskich i dokonania twórcze z tego okresu. Kolejne rozdziały zawierają szczegółową analizę i interpretację wszystkich filmów zrealizowanych przez Tarkowskiego. Treść i forma analizowanych dzieł są traktowane przez autora w sposób nierozłączny, co pozwala ukazać kunszt warsztatowy reżysera i głębię zawartych w filmach znaczeń. Autor osadza swoje ustalenia w szerokim kontekście kulturowym, ukazuje istotę omawianych dzieł.

Książka przynosi także obszerne informacje na temat procesu powstawania każdego filmu: od narodzin pomysłu, poprzez koncepcje scenariuszowe, proces realizacji i montażu, po walkę reżysera z cenzurą władz filmowych i partyjnych.

W książce została wykorzystana bogata bibliografia źródłowa oraz materiały archiwalne.

https://www.youtube.com/watch?v=mzMoZe2jcEU

Tagi:

Data publikacji: 27-10-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl