Komunikat w sprawie świadczeń dla studentów i doktorantów

Komunikat w sprawie świadczeń pomocowych dla studentów i doktorantów

Prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia wydała 22 kwietnia komunikat dotyczący wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę – form i sposobu składania oraz zasad ich przyznawania. Komunikat adresowany jest do studentów oraz doktorantów.

Zmiany dotyczące zasad ubiegania się i przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 oraz zarządzenia nr 78 rektora UW z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie formy i sposobu składania wniosków o świadczenia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji tutaj, pełna treść komunikatu tutaj.

Tagi:

Data publikacji: 23-04-2020

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl