Pracownicy

Dyżuryśrody
godz. 14:00-15:00
po kontakcie mailowym
Dyżuryponiedziałki
godz. 12:00-13:00
online
po wcześniejszym kontakcie mailowym
Dyżuryponiedziałki 9:00-10:30 po wcześniejszym kontakcie mailowym
Dyżurywtorki 11:30-12:30 środy 11:30-12:30 Google Meet po wcześniejszym umówieniu
Dyżurydyżur dydaktyczny: piątek 12-13 dyżury dziekańskie: poniedziałek 14.45-15.45
środa 11-12
Dyżuryponiedziałek 10:15-11:15
czwartek 11:00-12:00
po kontakcie mailowym
Dyżuryponiedziałki 8.30-9.30 i środy 13.45-14.45
Zoom wtorek
12:00-13:00
Dyżuryśrody
godz. 14:00-15:00 piątki
godz. 10:30-11:30
online
po wcześniejszym kontakcie mailowym
Dyżuryśroda
godz. 14:45 – 15:45 czwartek
godz. 14:00-15:00
Dyżuryponiedziałek godz. 15.00-16.00 środa 12.00-13.00
online po wcześniejszym kontakcie mailowym
Dyżuryponiedziałki 11:15-13:15
spotkanie na Google Meet po wcześniejszym kontakcie mailowym;
Dyżuryponiedziałki: 10.00-12.00 (w budynku IKP)
wtorki: 10.00-12.00 (zdalnie)
Dyżuryponiedziałki
godz. 11:30-12:30 wtorki
godz. 13:00-14:00
online
po kontakcie mailowym
Dyżuryponiedziałki 14-15.00 środy 14-15.00 spotkanie zdalne na Google Meet lub Zoom po wcześniejszym kontakcie mailowym
Dyżuryponiedziałek
godz. 14:00 – 15:00 piątek
godz. 11:15 – 12:15
Dyżurywtorki 13:00-14:00 środy 13:00-14:00 (online
po wcześniejszym kontakcie mailowym)
Dyżuryśroda 13.15-14.15
piątek 13.15-14.15 po wcześniejszym kontakcie mailowym;
Dyżuryponiedziałki 13-14 czwartki 12:15-13:15 po wcześniejszym umówieniu mailem
Dyżurydyżury: poniedziałki 12.00-13.00
czwartki 12.00-13.00
spotkanie na Google Meet po wcześniejszym kontakcie mailowym
Dyżury poniedziałki 10.30-11.30
środy 11.15-12.15
spotkanie na Zoom po wcześniejszym kontakcie mailowym;
Dyżuryponiedziałki 13:00-15:00 (online
zgłoszenie mailowe do godz. 20:00 w niedzielę)
Dyżury poniedziałki 10.30-11.30
środy 11.15-12.15
spotkanie na Zoom po wcześniejszym kontakcie mailowym;
Dyżurydyżury: czwartki
godz. 14:00 - 15:00
online po kontakcie mailowym;
Dyżuryśrody
godz. 12:00-13:00
online
po wcześniejszym kontakcie mailowym
Dyżury piątki
11:15-13.00
online
po wcześniejszym kontakcie mailowym
Dyżuryczwartki 11:15 – 12:15 spotkanie zdalne na Google Meet lub Zoom po wcześniejszym kontakcie mailowym
Dyżurypiątki
11:30-12:30 spotkanie zdalne na Google Meet lub Zoom po wcześniejszym kontakcie mailowym
Dyżurypiątki w godz. 15.00-17.00 lub w innym terminie uzgodnionym mailowo
Show more

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl