Historia i liczby

JEDYNE TAKIE KULTUROZNAWSTWO

top image

JEDYNE TAKIE KULTUROZNAWSTWO

top image

OŚ CZASU

 • 1975/1976
 • 1992
 • 1997
 • 1998
 • 1998/1999
 • 1999
 • 2002
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2007/2008
 • 2008
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • na Wydziale Polonistyki UW powstaje Katedra Kultury Polskiej
 • studia rozpoczyna pierwszy rocznik specjalizacji „Animacja kultury”
 • na mocy uchwały Senatu UW powstaje nowy kierunek studiów: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
 • Katedra Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW zostaje przekształcona w Instytut Kultury Polskiej
 • pierwszym dyrektorem IKP zostaje Andrzej Mencwel, jego zastępcami – Grzegorz Godlewski i Leszek Kolankiewicz
 • pierwszy nabór na kierunek kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
 • na dyrektora IKP ponownie wybrany zostaje Andrzej Mencwel, jego zastępcami zostają Leszek Kolankiewicz i Paweł Rodak
 • z udziałem badaczy i badaczek ze środowiska IKP powstaje Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, którego pierwszym prezesem zostaje Andrzej Mencwel (od 2005 roku będący Honorowym Prezesem Towarzystwa)
 • uchwałą Senatu UW w IKP utworzono następujące zakłady: Zakład Nowoczesnej Kultury Polskiej, Zakład Kultury Współczesnej, Zakład Teatru i Widowisk oraz Zakład Filmu i Audiowizualności
 • Andrzej Mencwel zostaje wybrany na dyrektora na kolejną kadencję; zastępcy: Grzegorz Godlewski i Marcin Niemojewski
 • dzięki staraniom środowiska kulturoznawców w Polsce powołany zostaje Komitet Nauk o Kulturze PAN
 • dyrektorem IKP zostaje Leszek Kolankiewicz, a jego zastępcami Wojciech Dudzik i Marta Zimniak-Hałajko
 • nowa nazwa kierunku studiów: kulturoznawstwo, specjalność: wiedza o kulturze
 • nowa nazwa kierunku studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli „Wiedzy o Kulturze” i Animatorów Kultury
 • Wydział Polonistyki UW otrzymuje uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa
 • Zakład Nowoczesnej Kultury Polskiej zmienia nazwę na Zakład Historii Kultury
 • Wydział Polonistyki UW otrzymuje uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa
 • pierwszy nabór na studia dwustopniowe (licencjackie i magisterskie)
 • na dyrektora IKP ponownie wybrany zostaje Leszek Kolankiewicz, a jego zastępcami zostają Wojciech Dudzik i Marta Zimniak-Hałajko
 • powstaje Zakład Antropologii Słowa, a Zakład Filmu i Audiowizualności zmienia nazwę na Zakład Filmu i Kultury Wizualnej
 • przy IKP powołana zostaje Pracownia Studiów Miejskich
 • w IKP powstaje Zespół Animacji Kultury
 • powstaje specjalizacja „Kultura wizualna”
 • na dyrektora IKP wybrany zostaje Paweł Rodak, a jego zastępcami zostają Iwona Kurz i Paweł Majewski
 • powstają specjalizacje „Teatr w kulturze” i „Kultura miejska”
 • pierwszy nabór na studia podyplomowe „Pedagogika teatru” prowadzone wspólnie z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

IKP W LICZBACH

top image
top image
top image
top image
top image
top image
top image
top image
top image
top image
top image
top image
top image
top image
top image
top image
 
 
 

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl