Biblioteka

Instytut Kultury Polskiej współdzieli księgozbiór naukowo-dydaktyczny z Instytutem Literatury Polskiej i Instytutem Polonistyki Stosowanej.
Biblioteka im. Wacława Borowego mieści się na pierwszym piętrze budynku Wydziału Polonistyki na terenie kampusu centralnego UW (Mapa UW – numer 3).

Wszystkie informacje na temat godzin pracy biblioteki oraz katalog on-line znajdują się na stronie: http://www.bilp.uw.edu.pl.

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl