HISTORIA PRZED PAMIĘCIĄ 2
konferencja

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową:

HISTORIA PRZED PAMIĘCIĄ 2:
Pierwsze praktyki dokumentowania Zagłady

History before memory 2:
Documentary Practices of early Holocaust Historiography

L’histoire avant la mémoire 2 :
Pratiques documentaires dans les premières historiographies de la Shoah

5-7 maja 2016, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, s. 5, tłumaczenie symultaniczne

5-7 may 2016, Institute of Polish Culture, University of Warsaw, l. h. 5, simultaneous translation

Program do ściągnięcia w formacie pdf.

PROGRAM

CZWARTEK, 5 MAJA

15.00 Otwarcie konferencji / Opening of the conference

Alojzy Nowak, Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego
Zbigniew Greń, Dziekan Wydziału Polonistyki UW
Stanislas Pierret, Directeur de l’Institut Français de Pologne

Judith Lyon-Caen (EHESS), Paweł Rodak (Uniwersytet Warszawski) : Wprowadzenie / Introduction

15.30 Problemy metodologiczne: dokument, świadectwo, literatura / Methodological issues : document, testimony, literature

Prowadzenie / Chair: Judith Lyon-Caen (EHESS)

Piotr Laskowski (Uniwersytet Warszawski): „Surowa, z żydowska zaprawiona lwowszczyzna” – relacja / relacje Leona Weliczkera-Wellsa / „Crude, Yiddishised Lwow dialect” – the account(s) of Leon Weliczker-Wells

Arkadiusz Morawiec (Uniwersytet Łódzki): Medaliony Zofii Nałkowskiej: między dokumentem a literaturą / Medallions of Zofia Nałkowska: between document and literature

17.00 Przerwa kawowa / Coffee break

Aurelia Kalisky (Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlin): The Poetics of Traces in HG Adler’s Historiography

Judith Lindenberg (EHESS): Le „guide méthodologique” de la Commission Centrale Historique Juive : à l’origine de la production d’une première documentation sur la Catastrophe / Central Jewish Historical Commission’s « methodological guide » : at the origins of the first Holocaust Documentation

Elizabeth Gallas (Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur, Leipzig): Framing Future Research – Holocaust Documentation in the Jewish Social Studies of the 1940s and 50s

PIĄTEK, 6 MAJA

9.30 Międzywojnie – wojna – po wojnie / Interwar/war/postwar

Prowadzenie / Chair: Morgane Labbé (EHESS)

Natalia Aleksiun (Touro College, New York): Methodological challenges to writing Polish Jewish history in the aftermath of the Holocaust

Katherine Lebow (Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies) : Documenting Life and Death in Poland. Contexts and Continuities, 1921-1947

Jacek Leociak (Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN/IBL PAN) : Relacje w Archiwum Ringelbluma: materialność – status gatunkowy – obszar tematyczny / Accounts from the Ringelblum Archive : materiality-genre-thematic scope

11.30 Przerwa kawowa / Coffee break

Martyna Rusiniak-Karwat (Instytut Studiów Politycznych PAN): Podziemne Archiwum Bundu w getcie warszawskim i jego powojenne losy / The Underground Archives of the Bund and their post-war fate

Piotr Weiser (Uniwersytet Jagielloński, Kraków): Archiwa byłych obozów koncentracyjnych (Majdanek i Gross-Rosen) / Archives in the Former Concentration Camps (Majdanek and Gross-Rosen)

13.30 Przerwa / Break

15.00 Polityki wydawnicze dotyczące dokumentów: obrazy / Editorial policies about documents : images

Chair: Natalia Aleksiun (Touro College, New York)

Iwona Kurz (Uniwersytet Warszawski): “A characteristic picture”. The Use of photographs in Extermination of Polish Jews. Book of pictures (1945)

Irina Tcherneva (CERCEC, EHESS) : On the front of the image. The Latvian example of the re-employement of visual documents about „atrocities” in the documentary film (1942-1971)

16.30 Przerwa kawowa / Coffee break

17.00 Powojenne procesy i kwestia dokumentacji / Post-war trials and the documentation issue
Chair : Katrin Stoll (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie)

Alain Blum (CERCEC, INED, EHESS) / Emilia Koustova (GEO, Université de Strasbourg): Silences et présences de la Shoah dans la Lituanie soviétique d’après-guerre à travers la documentation policière et judiciaire / Absence and presence of the Holocaust in Soviet Lithuania after the war (analysis of the police and judicial documentation)

Alexander Friedman (Historical Insitute, University of Saarland) /
Vanessa Voisin (CERCEC, FMS, EHESS): The Victims Accuse (1963). Domestic and International Dimensions of the Soviet Campaign against the Koblenz Trial Approach

Nathalie Moine (CERCEC, CNRS): Official testimonies and private memories of Iulii Davydovich Farber, Soviet prisoner of the Sonderkommando 1005 at Ponary (Vilnius), 1944-1970s

SOBOTA, 7 MAJA

9.30 Polityki wydawnicze dotyczące dokumentów: zbiory tekstów / Editorial policies about documents : written collections

Chair : Jacek Leociak (Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN/IBL PAN)

Agnieszka Haska (Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN/Żydowski Instytut Historyczny): „Inne poszlaki i dowody”. Działalność dokumentacyjna Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej / “Other leads and evidence”. The documentary activities of the Central Jewish Historical Commission

Zofia Mioduszewska (Uniwersytet Warszawski, MHŻP „Polin”) : Powojenny dokument o walczącym Bundzie. Historia książki Getto walczy Marka Edelmana / A Postwar Document of the fighting Bund : History of Ghetto fights by Marek Edelman

Ewa Koźmińska-Frejlak (Żydowski Instytut Historyczny): Seria “Wydanie krytyczne prac Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej” – założenia i wyzwania projektu / „Critical Edition of Central Jewish Historical Commission’s Works” Series – Assumptions and Challenges of the Project

11.30 Przerwa kawowa / Coffee break

Audrey Kichelewski (Université de Strasbourg) : Un cas d’hybridation: les publications des landsmanshaftn dans la France de l’après-guerre / A case study in hybridation : landsmanshaftn’s publications in postwar France

Judith Lyon-Caen (EHESS): Michel Borwicz et l’historiographie documentaire dans la France des années 1960 / Michel Borwicz’s documentary style of historiography in the French context (1960’s)

Katrin Stoll (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie) / Stephan Stach (Halle): The documentary collection „Faschismus – Getto – Massenmord” (1960)

14.00 Zamknięcie konferencji / Closing of the conference

Organizatorzy / Organizers:
Instytut Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski (Paweł Rodak, Zofia Mioduszewska)
Centre de recherches historiques, École des hautes études en sciences sociales (Judith Lyon-Caen)

Partnerzy / Partners :
Fondation pour la Mémoire de la Shoah – Paris
Instytut Francuski w Polsce
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie (Katrin Stoll)
Université de Strasbourg – ARCHE (Audrey Kichelewski)
Université de Strasbourg – GEO
CERCEC (EHESS/CNRS)
Institut national d’études démographiques – Paris
Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich, Uniwersytet Warszawski

Pierwsza część konferencji « Historia przez pamięcią » odbyła się w École des hautes études en sciences sociales w Paryżu w dniach 6-7 czerwca 2013. / The first part of the conference „History before Memory” took place at École des hautes études en sciences sociales in Paris on 6-7 June 2013.

https://www.facebook.com/events/1090803110979046/

Tagi:

Data publikacji: 29-04-2016

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl