Ekspozycje nowoczesności

Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczanie procesów modernizacyjnych w Polsce (1821-1929)

red. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Iwona Kurz, Paweł Rodak

„Inicjatorzy projektu i autorzy tomu traktują wystawy jako ważne zjawisko związane z nowoczesnymi przemianami i, jednocześnie, lustro tychże przemian. Fenomen ekspozycji został tu umieszczony w centrum dziewiętnastowiecznej formacji kulturowej, określanym przez najważniejsze odkrycia i pytania epoki. Autorów interesuje zatem wystawa przede wszystkim jako przedsięwzięcie, które pokazuje ówczesny porządek świata i porządek wiedzy, a także ujawnia sprzeczności i napięcia związane z doświadczeniem nowoczesności, ulokowane, generalnie rzecz biorąc, pomiędzy utopią a melancholią”. Prof. Ewa Paczoska

Wyd. Neriton, Instytut Kultury Polskiej UW

ISBN 978-83-7543-429-3

 

SPIS TREŚCI

Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Wstęp. Ekspozycje nowoczesności, czyli wystawy w centrum uwagi

Justyna Jaworska, Rozkosze Hygeopola

Paweł Rodak, Świat wystawiony w książce. O katalogach wystaw światowych i krajowych

Igor Piotrowski, Tryptyk z pejzażem miejskim w tle. O topograficznych i infrastrukturalnych kontekstach wielkich wystaw na ziemiach polskich (1). Bardzo dziwne miasto. Warszawa 1885

Paweł Rodak, Świat wystawiony w książce. O katalogach wystaw światowych i krajowych

Iwona Kurz, Ekspozycja albo świat w ramach zatrzymany. Fotografia i wystawy

Agata Sikora, Jak należy oglądać wystawę? Między wytwarzaniem doświadczenia nowoczesności a jego ujarzmianiem

Jakub Jakubaszek, Narzędzia modernizacji, reprezentacje nowoczesności. Wystawy prowincjonalne w Królestwie Polskim

Joanna Kubicka, Polski rzemieślnik w Paryżu. O listach z podróży na wystawę paryską

Igor Piotrowski, Tryptyk z pejzażem miejskim w tle. O topograficznych i infrastrukturalnych kontekstach wielkich wystaw na ziemiach polskich (2). Egzamin dojrzałości. Lwów 1894

Piotr Kubkowski, „Półnadzy cykliści” na Wystawie Sportowej. Preteksty i podteksty, metonimie i metafory

Alicja Urbanik-Kopeć, „Polska kobieta nie tylko marzyć i entuzjazmować się – ale także pracować potrafi”. Co i komu miały pokazać wystawy pracy kobiet

Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Widoki polskości. Próby stylu, próby reprezentacji

Agata Koprowicz, Tryptyk z pejzażem miejskim w tle. O topograficznych i infrastrukturalnych kontekstach wielkich wystaw na ziemiach polskich (3). Wesołe miasteczko. Poznań 1929

Ilustracje
Bibliografia
Spis ilustracji
Noty o autorach
Indeks osobowy
Indeks nazw geograficznych

Tagi:

Data publikacji: 20-01-2018

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl