[NOWE: 02.07] Informacje bieżące dla Studentek i Studentów nt. dydaktyki i kontaktu z IKP w czasie zawieszonych zajęć na UW

Budynek IKP otwarty będzie w sesji i podczas wakacji w poniedziałki, środy i piątki, w godz. 10-13.
Najbliższe dyżury Dyrekcji i Toku Studiów:

Dyżury administracyjne (na żywo)  IKP – obecność dr hab. Iwony Kurz i otwarty Sekretariat – odbędą się w lipcu w dniach 6, 13 i 27.07, w godz. 10-12

Dr Dorota Sosnowska dyżurować będzie w środę 8.07 w godz. 11-12, w piątek 17.07 w godz. 11-12 i w piątek 24.07 w godz. 11-12.

Tok Studiów w sprawach, których nie można załatwić zdalnie, przyjmuje w poniedziałki, w godz. 10-13 – UWAGA: po wcześniejszym umówieniu się mailowym: tokstudiow.ikp@uw.edu.pl

UWAGA! Wszystkie podania można przesyłać mailem do dr Sosnowskiej lub Toku Studiów. Wszelkie informacje uzyskać można drogą mailową, można też porozmawiać z dr Sosnowską na Skypie. Uprzejmie prosimy o potraktowanie komunikacji eletronicznej jako podstawowej formy kontaktu!

Od 25.05 obowiązuje kolejne zarządzenie Rektora UW dotyczące studiowania i pracy. Poniżej najważniejsze postanowienia, a wszystkie szczegóły na centralnej stronie UW.
  • przedłużenie zajęć online dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy do końca roku akademickiego 2019/2020; WYJĄTEK: zajęcia, których realizacja wymaga fizycznej obecności w miejscu badań, praktyk etc. (dotyczy to np. zajęć terenowych, praktycznych, laboratoryjnych);
  • wprowadzenie harmonogramów zajęć praktycznych na poszczególnych kierunkach studiów;
  • zawieszenie obozów studenckich nieobjętych programem studiów;
  • przeprowadzanie zajęć, zaliczeń, egzaminów (w tym dyplomowych) zgodnie ze znowelizowanym kalendarzem akademickimw trybie zdalnym;
  • zawieszenie egzaminów i zaliczeń odbywających się w budynkach UW.

 

List od dyrektorek IKP do studentek i studentów z 3.04.

Drogie Studentki, Drodzy Studenci Instytutu Kultury Polskiej UW,

przede wszystkim mamy nadzieję – dyrektorki, wykładowcy i wykładowczynie, wszystkie osoby pracujące w Instytucie – że jesteście zdrowi, na ciele i duszy, jak i my próbujemy być : ))
Zdajemy sobie sprawę, że wielu z Was znalazło się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej, a wszyscy musimy sobie radzić z warunkami izolacji, pracą i nauką zdalną oraz wieloma innymi trudnościami wynikającymi ze zmiany życia, jaką zafundował nam koronawirus.
Mimo tej sytuacji staramy się realizować zajęcia. Wszystkie osoby prowadzące powinny być z Wami w kontakcie i na bieżąco aktualizować zadania i formę zajęć – lub poinformować Was precyzyjnie, jeśli z powodów merytorycznych zajęcia nie mogą się odbywać na odległość. Ta forma nauki na pewno się przedłuży – oficjalny komunikat w tej sprawie pojawi się w przyszłym tygodniu, ale powrót w mury UW po 14 kwietnia nie wydaje się w tej chwili prawdopodobny.
To jest nasza wspólna sprawa, ale też wyzwanie – komunikacyjne i programowe. Zachęcamy zatem do kontaktu i do współpracy, także do wskazywania stosowanych przez nas rozwiązań, które wymagałby korekty.
Jesteśmy do Waszej dyspozycji – osobno wszyscy wykładowcy, ale też zespół dyrekcji i administracji – zarówno w kwestii zajęć, jak i w każdej innej sprawie, w której możemy pomóc.

Kontakty

Dyrekcja IKP
Dr Dorota Sosnowska, Dyrektorka ds. studenckich
skype (de.sosnowska@outlook.com): środy 12-13 i piątki 10.30-11.30
e-mail: de.sosnowska@uw.edu.pl
Prof. Iwona Kurz, Dyrektorka Instytutu
skype: poniedziałki 13-14 i wtorki 11:30-13
e-mail: i.kurz@uw.edu.pl

Działają też maile Toku Studiów IKP.

Do dyspozycji studentek i studentów – we wszystkich trudnych sprawach – pozostaje też Zespół Antydyskryminacyjny:
Rita Müller (przedstawicielka studentów i studentek) odpowie na Wasze pytania pod adresem: antydyskryminacj@gmail.com
dr Weronika Parfianowicz dyżuruje na skypie w środy 13-14 i piątki 12-13
e-mail: w.parfianowicz@uw.edu.pl

Wsparcie materialne
Osoby, które z powodu epidemii znalazły się trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o zapomogę. Zgodnie z Regulaminem świadczeń (§ 21 ust. 3) „jednym z powodów ubiegania się o zapomogę jest utrata stałego i głównego źródła dochodu przez wnioskodawcę, jego małżonka lub jego rodzica, o ile wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu tego rodzica”. Szczegóły na temat tego świadczenia i potrzebnych do jego uzyskania dokumentów znajdziecie tu: https://www.uw.edu.pl/komunikat-w-sprawie-stypendiow-dla-studentow-i-doktorantow/. Pytania można też kierować na adres zapomogi@samorzad.uw.edu.pl (studentki/ci) i stypendia.usos@uw.edu.pl (doktoranci/tki).
Zgodnie z komunikatem Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. Jolanty Choińskiej-Miki na temat składania wniosków o stypendia i terminów wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego przedłużony został też termin składania dokumentów dla osób ubiegających się o stypendium socjalne.

Wsparcie psychologiczne
Od 17 marca Centrum Pomocy Psychologicznej UW zastąpiło swój dotychczasowy dyżur „walk-in clinic” konsultacjami online. Można z nich skorzystać codziennie w godzinach 9.15-10.15 z wyjątkiem weekendów za pomocą skype’a.
Szczegóły dotyczące konsultacji znajdują się tu: http://cpp.uw.edu.pl/covid-19-dyzur-psychologiczny-przez-skype-od-17-marca/

 

Tagi:

Data publikacji: 13-03-2020

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl