05 października 2014

dr hab. Marta Zimniak-Hałajko

dr hab. Marta Zimniak-Hałajko

dr hab. Marta Zimniak-Hałajko – pracownik naukowy Zakładu Kultury Współczesnej, antropolog kultury, zajmuje się współczesną kulturą polską, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ruchów społecznych i religijnych, utopii społecznych i dyskursów publicznych.

W IKP prowadzi zajęcia z zakresu antropologii kultury, seminarium licencjackie (Instytucje i działania społeczne w kulturze współczesnej) oraz warsztatowe konwersatoria, umożliwiające studentom dyskusje z przedstawicielami różnych instytucji życia społecznego (Nowe ruchy religijne, Ruchy społeczne, Wyobraźnia ekonomiczna, Polityki edukacyjne). Kierownik projektu innowacji dydaktycznych „Cyfrowy warsztat humanisty”.

Autorka książki Raj oswojony. Antropologia nowych ruchów religijnych (2003), redaktorka i współredaktorka książek Płeć kultury współczesnej (2008), Polacy XXI wieku. Nowe ruchy religijne (2009), Polacy XXI wieku. Praca Polaków w kulturze współczesnego kapitalizmu (2011), Peryferie kultury (2013). Część publikacji jest dostępna (lub będzie udostępniona) w Repozytorium Otwartej Nauki: http://depot.ceon.pl/handle/123456789/531. Obecnie pracuje nad projektem Ciało i wspólnota. Elementy prawicowej wyobraźni.

Od 2012 roku przewodniczy Wydziałowemu Zespołowi Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Polonistyki UW, od 2015 Zespołowi ds. strategii średniookresowej Wydziału Polonistyki. Współpracuje z inicjatywami na rzecz otwartej nauki; w ramach prac badawczych nad współczesnymi przemianami edukacyjnymi zaangażowana w krytykę reformy szkolnictwa wyższego.


Wybrane publikacje

  • Ciało i wspólnota. Wokół prawicowej wyobraźni
  • Marta Zimniak-Hałajko

    Warszawa 2017
Ciało i wspólnota. Wokół prawicowej wyobraźni
Więcej
  • Raj oswojony. Antropologia nowych ruchów religijnych
  • Marta Zimniak-Hałajko

    Gdańsk 2003
Raj oswojony. Antropologia nowych ruchów religijnych
Więcej

Tagi:

Data publikacji: 02-04-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl