06 października 2014

dr Magda Szcześniak

dr Magda Szcześniak

dr Magda Szcześniak (1985) – kulturoznawczyni, badaczka kultury wizualnej. W kwietniu 2015 roku obroniła z wyróżnieniem doktorat Wizualne konstruowanie tożsamości w polskiej przestrzeni publicznej po 1989 roku. Bada polską transformację po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem przemian kultury wizualnej i sfery publicznej. Zajmuje się teorią krytyczną, historią myśli lewicowej, historią kultury polskiej XX wieku. Autorka książki Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji (Wydawnictwo Fundacji Bęc Zmiana, Warszawa 2016). Współautorka i współredaktorka książek Kultura wizualna w Polsce. Fragmenty oraz Kultura wizualna w Polsce. Spojrzenia (Wydawnictwo Fundacji Bęc Zmiana, Warszawa 2017). Publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „Kontekstach”, „Dialogu”, „Krytyce Politycznej”, „Kwartalniku Filmowym”, „Kulturze Współczesnej” oraz w tomach zbiorowych.

Członkini zespołów realizujących projekty: „Kultura wizualna w Polsce: języki, pojęcia, metaobrazy”, kierowany przez dr hab. Iwonę Kurz (NCN, program OPUS, 2012/05/B/HS2/03985) oraz „Wytwarzanie i analiza źródeł w sztukach wykonawczych”, kierowany przez prof. dr. hab. Leszka Kolankiewicza (NPRH, 11H 11 017080). W roku 2013 uczestniczyła w szkole letniej School of Criticism and Theory na Uniwersytecie Cornell. Stypendystka Fundacji Fulbrighta (2010-2011, University of Rochester, Graduate Program in Visual and Cultural Studies), Narodowego Centrum Nauki (grant Preludium, realizowany w latach 2013-2015; grant Sonata, w realizacji) oraz laureatka stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2017-2020). Laureatka Nagrody Naukowej „Polityki” 2017 w dziedzinie nauk humanistycznych. Obecnie realizuje grant Sonata, przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, zatytułowany „Poruszenia. Emocje w wyobrażeniach awansu i deklasacji w kulturze polskiej lat 1944-1981”.

Od maja 2015 do marca 2016 roku wspólnie z Maciejem Gdulą oraz Krzysztofem Świrkiem prowadziła cotygodniowy program Nie wierzę politykom w TVP Info, poświęcony ważnym i aktualnym tematom społecznym i politycznym.

Współzałożycielka i członkini redakcji pisma naukowego „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”.

W roku akademickim 2019/20 przebywa jako Fulbright Senior Award Visiting Scholar w Institute for Critical Theory, Duke University, gdzie pracuje pod opieką profesora Fredrica Jamesona.


Wybrane publikacje

  • Kultura wizualna w Polsce. T. 2. Spojrzenia
  • red. Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Magda Szcześniak, Łukasz Zaremba

    Warszawa, 2017
Kultura wizualna w Polsce. T. 2. Spojrzenia
Więcej
  • Kultura wizualna w Polsce. T. 1. Fragmenty
  • red. Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Magda Szcześniak, Łukasz Zaremba

    Warszawa, 2017
Kultura wizualna w Polsce. T. 1. Fragmenty
Więcej
Normy widzialności
Więcej

Tagi:

Data publikacji: 31-08-2016

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl