Dr Justyna Kowalska-Leder i dr Włodzimierz Pessel habilitowani!

Z radością i dumą donosimy, że dr Justyna Kowalska-Leder i dr Włodzimierz Pessel są od dziś doktorami habilitowanymi! Gratulacje dla obojga!

Tagi:

Data publikacji: 04-03-2020

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl