05 października 2014

dr hab. Wojciech Michera

dr hab. Wojciech Michera

dr hab. Wojciech Michera (1958) – kulturoznawca, adiunkt w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej IKP UW. Członek redakcji kwartalnika „Konteksty”. Zajmuje się teorią obrazu, filmu, narracji, a także antropologią praktyk pocztowych.  Amatorsko uprawia jazz (fortepian, perkusja, teoria).

Prowadzone w tym roku zajęcia: seminarium magisterskie, narratologia, warsztat metodologiczny, antropologia jazzu.

Autor książek Anty-Däniken (1992, 1994) oraz Piękna jako bestia. Przyczynek do teorii obrazu (2010), kilkudziesięciu artykułów, tłumaczeń (m.in. Barthes, Lacan, Elsner, Koerner), filmów telewizyjnych.

Wybór publikacji z ostatnich lat (artykuły): – Myślenie w perspektywie bezdomności. Daidalos, kharis, ikelos, „Konteksty” 2017, nr. 1-2; – Trupie podobieństwo, „Teksty drugie” 2018, nr 4; – Obraz, opowieść, Ghost Images, „Konteksty” 2018, nr. 4; – Ta deina, ta thaumata. Dwa greckie przykłady wyjątkowości człowieka, [w:] Imiona anomii. Literatura wobec doświadczenia stanu wyjątkowego, red. P. Sadzik, Warszawa 2019; – „Na skrzynce pocztowej opieram chwilę głowę”. O znaczkach i kartach (przykład Francji), „Konteksty” 2020, nr 1-2; O gorączce fotograficznego archiwum Stefanii Gurdowej. Polemika z Dariuszem Czają (w druku).


Wybrane publikacje

Piękna jako bestia
Więcej

Tagi:

Data publikacji: 02-04-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl