05 października 2014

dr hab. Marcin Napiórkowski

dr hab. Marcin Napiórkowski

dr hab. Marcin Napiórkowski (1985) – semiotyk kultury; zajmuje się mitologią współczesną, pamięcią zbiorową i kulturą popularną. Absolwent kulturoznawstwa (IKP UW, 2006) oraz socjologii (ISNS UW, 2008), doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (IFIS PAN, 2010), w roku 2013–2014 odbył staż podoktorski na University of Virginia. W roku 2015 uzyskał habilitację w dziedzinie nauk humanistycznych (kulturoznawstwo).

Prowadzi zajęcia z antropologii kultury, historii filozofii i filozofii kultury oraz wykład dla obcokrajowców zainteresowanych poznaniem polskiej kultury pt. Poland 101: Beginner’s Guide to Polish Culture, History and Society.

Autor książek Mitologia współczesna (2013), Władza wyobraźni (2014) oraz Powstanie Umarłych. Historia pamięci 1944-2014 (2016). Obecnie pracuje nad książką ukazującą ponowoczesny kapitalizm jako mitologię, której podmiotami i przedmiotami stają się towary, marki, franczyzy, a także sami konsumenci, często przybierający zaskakująco aktywną rolę współtwórców. Autor bloga Mitologia Współczesna poświęconego semiotycznej analizie zjawisk kultury pełniących dziś funkcję mitów (www.mitologiawspolczesna.pl).

Od 2014 r. kieruje projektem badawczym „Współczesna polska kultura wernakularna w perspektywie porównawczej. Pamięć – wyobraźnia – praktyki oporu” (NPRH 3/H12/82/2014) realizowanym wspólnie przez Uniwersytet Warszawski, University of Michigan i Pennsylvania State University. W latach 2015-16 realizuje także projekt badawczy „Pamięciowy wymiar transformacji ustrojowej w świetle uchwał kommemoratywnych Parlamentu RP podejmowanych w latach 1989-2014″ (NCN, SONATA 7).

W latach 2013 i 2014 stypendysta programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w latach 2014-16 laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.


Wybrane publikacje

Turbopatriotyzm
Więcej
  • Antropologia pamięci
  • oprac. Roman Chymkowski, Paweł Dobrosielski, Paweł Majewski, Marcin Napiórkowski, Paweł Rodak, Roch Sulima

    Warszawa 2018
Antropologia pamięci
Więcej
  • Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944-2014
  • Marcin Napiórkowski

    Warszawa 2016
Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944-2014
Więcej
Władza wyobraźni
Więcej
Mitologia współczesna
Więcej

Tagi:

Data publikacji: 07-04-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl