05 października 2014

dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz.

dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz.
dyrektorka Instytutu

dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz. (1972) – historyczka nowoczesnej kultury polskiej, badaczka kultury wizualnej, filmoznawczyni, zajmuje się również problematyką ciała i gender. Od 2016 roku dyrektorka Instytutu, wcześniej jego wicedyrektorka (2012–2016) oraz kierująca Zakładem Filmu i Kultury Wizualnej (2006–2014).

Prowadzone zajęcia: antropologia kultury wizualnej, historia kultury XIX wieku, historia kultury XX wieku, Od fotografii do Facebooka. Nowoczesny podmiot i media wizualne, Pamięć o Auschwitz, Fototożsamość. Ciało i pamięć w kulturze wizualnej (seminarium magisterskie i licencjackie), warsztat Media w kulturze, warsztat krytyczny.

Autorka książki Twarze w tłumie (2005, Nominacja do Nagrody Nike, Nagroda im. Michałka za najlepszą książkę filmoznawczą), współautorka Obyczajów polskich. Wiek XX w krótkich hasłach (2008) oraz dwutomowej pracy Kultura wizualna w Polsce (2017), redaktorka antologii Film i historia (2008, Nagroda Rektora UW) i monograficznego numeru „Kultury Współczesnej” Powrót do archiwów (4/2011), współredaktorka tomów zbiorowych Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej (2017) oraz Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczanie procesów modernizacyjnych w Polsce 1821–1929 (2017), współredaktorka podręczników akademickich Antropologia ciała (2008) oraz Antropologia kultury wizualnej (2012), redaktorka i współtłumaczka książki Jonathana Crary’ego Zawieszenia percepcji. Uwaga, spektakl i kultura nowoczesna (2009). Jest także współautorką podręcznika do wiedzy o kulturze dla szkół ponadgimnazjalnych Człowiek w kulturze (2006).

W latach 1994–2008 pracowała w zespole prowadzącym specjalizację „Animacja kultury” i koordynującym międzynarodowe projekty z dziedziny animacji kultury, finansowane z programu UE „Leonardo da Vinci”: ANIMA (1998–2001), ANIMUS (2001–2004) i ANIMATOR (2006–2008). Redaktorka i współautorka publikacji dotyczących działania w kulturze: Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość (2002), Teraz! Animacja kultury (2008), Lokalnie: animacja kultury / community arts (2008). Członkini Rady Programowej Forum Przyszłości Kultury. Współautorka polityki kulturalnej m.st. Warszawy przyjętej w 2020 roku.

W latach 2013–2016 kierowała projektem badawczym „Kultura wizualna w Polsce: języki, pojęcia, metaobrazy” (NCN, program OPUS, 2012/05/B/HS2/03985). Celem projektu był „archeologiczny” namysł nad widzeniem i jego praktykami w kulturze polskiej od końca XIX wieku do dzisiaj. Współprowadziła także projekt „Wytwarzanie i analiza źródeł w sztukach wykonawczych” (NPRH, 11H 11 017080) i uczestniczyła w projektach poświęconych badaniu XIX-wiecznych wystaw tematycznych i pamięci o Zagładzie.

Współzałożycielka i w latach 2013–2020 współredaktorka pisma „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” afiliowanego przy IKP i IBL PAN (40 pkt. na liście MNiSzW). Regularnie publikuje artykuły dotyczące różnych form sztuk wizualnych, m.in. w „Dwutygodniku.com”, „Kinie”, „Widoku”.

Pracuje nad książką o wizualnych formach pamięci o Auschwitz oraz o narracjach i praktykach związanych z alkoholem w kulturze polskiej.

https://uw.academia.edu/IwonaKurz


Wybrane publikacje

 • Powrót centrali, państwowcy wyklęci i kasa
 • Iwona Kurz

  Warszawa 2019
Powrót centrali, państwowcy wyklęci i kasa
Więcej
 • Erweiterung des Horizonts
 • red. Iwona Kurz, Renata Makarska, Schamma Schahadat, Margarete Wach

  Göttingen 2018
Erweiterung des Horizonts
Więcej
 • Ekspozycje nowoczesności
 • red. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Iwona Kurz, Paweł Rodak

  Warszawa, 2017
Ekspozycje nowoczesności
Więcej
 • Kultura Współczesna 1/2017 – Kulturowe przedstawienia sportu
 • red. Iwona Kurz, Piotr Kubkowski

  Warszawa, 2017
Kultura Współczesna 1/2017 – Kulturowe przedstawienia sportu
Więcej
 • Kultura wizualna w Polsce. T. 2. Spojrzenia
 • red. Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Magda Szcześniak, Łukasz Zaremba

  Warszawa, 2017
Kultura wizualna w Polsce. T. 2. Spojrzenia
Więcej
 • Kultura wizualna w Polsce. T. 1. Fragmenty
 • red. Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Magda Szcześniak, Łukasz Zaremba

  Warszawa, 2017
Kultura wizualna w Polsce. T. 1. Fragmenty
Więcej
 • Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej
 • red. Iwona Kurz, Justyna Kowalska-Leder, Małgorzata Szpakowska, Paweł Dobrosielski

  Warszawa 2017
Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej
Więcej
 • Piknik Golgota Polska
 • red. Agata Adamiecka-Sitek, Iwona Kurz

  Warszawa 2015
Piknik Golgota Polska
Więcej
 • Almanach antropologiczny. Słowo/Obraz
 • red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Iwona Kurz, Andrzej Mencwel, Paweł Rodak

  Warszawa 2010
Almanach antropologiczny. Słowo/Obraz
Więcej
 • Film i audiowizualność w kulturze
 • red. Jadwiga Bocheńska, Iwona Kurz, Seweryn Kuśmierczyk

  Warszawa 2002
Film i audiowizualność w kulturze
Więcej
 • Lokalnie: Animacja kultury / Community arts
 • red. Iwona Kurz

  Warszawa 2008
Lokalnie: Animacja kultury / Community arts
Więcej
 • TERAZ! Animacja kultury / Culture Animation NOW!
 • red. Iwona Kurz

  Warszawa 2008
TERAZ! Animacja kultury / Culture Animation NOW!
Więcej
 • The Wonders of Warsaw / Cuda Warszawy
 • red. Brendan Jackson, Iwona Kurz

  Warszawa 2008
The Wonders of Warsaw / Cuda Warszawy
Więcej
 • Almanach antropologiczny. Oralność/Piśmienność
 • red. Andrzej Mencwel, Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Iwona Kurz, Paweł Rodak

  Warszawa 2007
Almanach antropologiczny. Oralność/Piśmienność
Więcej
 • Teatr. Samotność, rzemiosło, bunt
 • Eugenio Barba, przeł. Grzegorz Godlewski, Iwona Kurz, Małgorzata Litwinowicz-Droździel, red. przekładu Grzegorz Godlewski, Leszek Kolankiewicz

  Warszawa 2003
Teatr. Samotność, rzemiosło, bunt
Więcej
 • Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość
 • pod red. Grzegorza Godlewskiego, Iwony Kurz, Andrzeja Mencwela, Michała Wójtowskiego

  Warszawa 2012
Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość
Więcej
Twarze w tłumie
Więcej
 • Człowiek w kulturze. Podręcznik
 • Zuzanna Grębecka, Iwona Kurz, Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Paweł Rodak

  Warszawa 2006
Człowiek w kulturze. Podręcznik
Więcej
Film i historia. Antologia
Więcej
 • Obyczaje polskie
 • redakcja Małgorzata Szpakowska, autorki haseł: Agata Chałupnik, Justyna Jaworska, Justyna Kowalska-Leder, Iwona Kurz, Małgorzata Szpakowska

  Warszawa 2008
Obyczaje polskie
Więcej
 • Antropologia ciała
 • oprac. Agata Chałupnik, Justyna Jaworska, Justyna Kowalska-Leder, Iwona Kurz, Małgorzata Szpakowska, wstęp i red. Małgorzata Szpakowska

  Warszawa 2008
Antropologia ciała
Więcej
 • Outsiderka
 • Małgorzata Szpakowska, rozm. Agata Chałupnik, Justyna Jaworska, Justyna Kowalska-Leder, Joanna Krakowska, Iwona Kurz

  Warszawa 2014
Outsiderka
Więcej
 • Antropologia kultury wizualnej
 • oprac. Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Łukasz Zaremba, wstęp Iwona Kurz

  Warszawa 2012
Antropologia kultury wizualnej
Więcej

Tagi:

Data publikacji: 26-03-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl