Dr Dorota Sosnowska laureatką konkursu NCN OPUS-21

Z radością informujemy, że dr Dorota Sosnowska została laureatką najnowszej odsłony konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS-21 za projekt „Odmieńcy. Performanse inności w polskiej kulturze transformacji„.

„Celem projektu jest zbadanie, jak w polskiej kulturze czasów transformacji, pojawiają się i działają Inni. W czasach radykalnej społecznej, politycznej i kulturowej zmiany z zastanych modeli tożsamości wyłaniają się nowe, które nie tylko wymagają nowych mechanizmów ujawniania się, nowych gestów i zachowań –
nazywanych przeze mnie performansami, ale także nowych reakcji społeczności a nawet nowych modeli bycia razem. Badając praktyki artystyczne – sztukę, literaturę, teatr, film a także dokumentację tych działań artystycznych, które można nazwać efemerycznymi i ulotnymi, patrząc na nie jako na ślady i scenariusze społecznych działań, chcę zbadać jak performowana była odmienność w czasach transformacji”

Serdecznie gratulujemy!

Tagi:

Data publikacji: 26-11-2021

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl