DODATKOWA REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA

Informujemy, że dodatkowa rekrutacja na studia II stopnia odbędzie się w następujących terminach:

• 1 sierpnia-14 września 2016 – rejestracja w systemie IRK
• 14 września 2016 – ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych
• do 14 września 2016 – przesłanie tematu rozmowy kwalifikacyjnej na adres: rekrutacja.ikp.polon@uw.edu.pl
• 15 września 2016 – ogłoszenie harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych na stronie IKP
• 19 września 2016, godz. 9.00 – egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców bez zaświadczenia o jego znajomości
• 19-20 września 2016 – rozmowy kwalifikacyjne
• 22 września 2016, po południu – ogłoszenie listy zakwalifikowanych na studia
• 23-26 września 2016 – przyjmowanie dokumentów od kandydatów
• 27-28 września 2016 – druga tura przyjmowania dokumentów (od kandydatów z listy oczekujących, jeśli zwolnią się miejsca)

Więcej informacji na stronie: https://ikp.uw.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-na-studia-ii-stopnia/

W razie pytań prosimy o kontakt z komisją rekrutacyjną (od 25 sierpnia): rekrutacja.ikp.polon@uw.edu.pl

Tagi:

Data publikacji: 27-07-2016

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl