CEZARIA B. 
czyli czy etnografia jest kobietą?

wykład performatywny

Zapraszamy na drugi wykład performatywny o kobietach w nauce:

CEZARIA B., CZYLI CZY ETNOGRAFIA JEST KOBIETĄ?

W Europie Zachodniej i na świecie kobiety mogą studiować od połowy XIX wieku. W Polsce uzyskują to prawo dużo później: w 1894 roku pierwsze studentki zostają przyjęte na Uniwersytet Jagielloński, w 1915 roku – otwiera się taka możliwość na Uniwersytecie Warszawskim. I jeśli droga na uniwersytety naszych babek i prababek była okupiona ogromnym wysiłkiem, ogromnym wysiłkiem okupione były także pierwsze kobiece kariery naukowe. Kobiety zderzały się z szeregiem barier instytucjonalnych, uprzedzeniami środowiska naukowego, oporem swoich rodzin, genderowymi stereotypami.

Cezaria Baudouin de Courtenay była jedną z najciekawszych, z różnych powodów, kobiecych karier naukowych w Polsce pierwszej połowy XX wieku: w 1922 roku jako pierwsza kobieta na Uniwersytecie Warszawskim otrzymała habilitację i została pierwszą profesorką na naszej uczelni. Była też pierwszą wybitną polską etnografką. Jakie trudności musiała pokonać na swojej drodze? Jak wybór dziedziny badań wpłynął na jej karierę? Nauka z pewnością nie jest kobietą, ale czy można powiedzieć, że etnografia/antropologia kultury jest? Na te pytania odpowie dr Agata Chałupnik w kolejnym wykładzie performatywnym o kobietach w polskiej nauce.

wykład performatywny
reż. Weronika Szczawińska
Instytut Kultury Polskiej UW, s. 5
piątek, 17 czerwca, godz. 18

https://www.facebook.com/events/1225170910836179/

Tagi:

Data publikacji: 14-06-2016

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl