Przejdź do głównej treści →

prof. dr hab. Marek Prejs


Zakład Historii Kultury
marek.prejs@uw.edu.pl

Dyżury
w semestrze letnim 2023/2024:
środa, godz. 11:15-12:15 (stacjonarnie)

Historyk kultury i literatury polskiej. Zajmuje się historią kultury polskiej (ze szczególnym uwzględnieniem kultury późnego baroku), zjawiskiem egzotyzmu w cywilizacji europejskiej, tradycją oralności w piśmiennictwie staropolskim, a także kategoriami stylowymi manieryzmu i rokoka w literaturze i sztuce. W ostatnich latach skupia badania na opisie i dokumentacji kalwarii polskich, ujmowanych w świetle teorii komunikacji.

Autor książek: Poezja późnego baroku. Główne kierunki przemian (1989, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej Indywidualna II stopnia 1990), Egzotyzm w literaturze staropolskiej. Wybrane problemy (1999, Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej 2000), Staropolskie kręgi inspiracji. Studia o literaturze (2004, Nagroda Rektora UW 2004), Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej (2009, Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Indywidualna II stopnia 2010).

Redaktor, współredaktor i współautor tomów zbiorowych: Autor – tekst – cenzura. Prace na Kongres Slawistów w Krakowie w roku 1998 (1998), Barok w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Drogi przemian i osmozy kultur, (2000), Corona scientiarum (2004), Barok polski wobec Europy. Sztuka przekładu (2005), Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego (2010), Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych (2013).

Kierował tematem „Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego” (2009–2010) w zamawianym projekcie badawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej” (PBZ-MNiSW-03/II/2007); oraz projektem „Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych” (2012–2014, NPRH 11H 11 003180).

Od 1994 roku jest członkiem Komitetu Redakcyjnego i Redakcji półrocznika „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”. Od 2003 do 2018 r. był członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN, od 2008 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, od 2014 jest członkiem-korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności