Przejdź do głównej treści →

mgr Marcin Gołąb


Zakład Historii Kultury
marcingolab@uw.edu.pl

Dyżury
po kontakcie mailowym

Kulturoznawca i historyk, doktorant w Zakładzie Historii Kultury Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, członek Pracowni Studiów Miejskich IKP UW, sekretarz redakcji pisma Almanach Antropologiczny.

Zajmuje się problematyką dziecka i dzieciństwa w ujęciu historycznym oraz we współczesnej kulturze polskiej. Interesuje się również tematyką studiów miejskich, varsavianistyką, a także kulturową recepcją współczesnych przemian medialnych i nowoczesnych technologii użytkowych.

Współorganizuje kulturoznawcze objazdy naukowe. Prowadził zajęcia z wiedzy o kulturze i antropologii kultury, a także autorskie konwersatorium Miasto, dziecko i dzieciństwo w mieście. W roku akademickim 2015/2016 współprowadził konwersatorium Dziedziniec główny UW po 1945 roku w działaniu i w doświadczeniu. Warsztat.

Realizuje obecnie projekt badawczy pt. „Dziecko i dzieciństwo w powojennej Polsce (1944-1956)”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium (2019-2021). W latach 2014-2017 uczestniczył w pracach zespołu grantowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – „Topo-Grafie: miasto, mapa, literatura”.

Od października 2015 r. do września 2018 roku pełni funkcję sekretarza Zakładu Historii Kultury. Jest redaktorem naukowego kwartalnika „mała kultura współczesna” (http://malakulturawspolczesna.org).

Jest współredaktorem tomu Nasz Dom 1919-2019. Pedagogiki społeczne, miasto i dzieciństwo w praktyce Naszego Domu, red. Marcin Gołąb, Zuzanna Sękowska, Bęc Zmiana, Warszawa 2019.

Opublikował teksty i artykuły:

 • „Znałem imię każdego psa, a było ich wtedy w Domu niemniej niż nas”. Powojenne losy Ośrodka Wychowawczego RTPD „Nasz Dom” im. M. Falskiej oraz Domu Młodzieży im. F. Dzierżyńskiego w: Nasz Dom 1919-2019. Pedagogiki społeczne, miasto i dzieciństwo w praktyce Naszego Domu, red. Marcin Gołąb, Zuzanna Sękowska, Bęc Zmiana, Warszawa 2019, s. 197-207.
 • Przestrzeń placu zabaw jako zwierciadło relacji międzypokoleniowych w: Kmicic czy Wiedźmin?, red. W. K. Pessel, Łomża 2019, s. 105–121.
 • „Straszliwie się nudzę. Żeby się już zaczęły lekcje”. Dziennik nastolatka jako źródło do badań nad historią kultury polskiej pod koniec lat 50. XX wieku, „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 2018, nr 6, s. 361–379.
 • Marsz do swojego pokoju! Przestrzeń dziecka w powojennej Polsce z perspektywy mieszkania, „Kultura Współczesna. Teoria, interpretacje, praktyka”, nr 4, 2016, s. 15-35;
  „Patrz ojcze, jak ciężko jeszcze pracują ludzie”. Konwicki, „Władza” i robotnicy[w:] „Ułamek błękitu i chmur”. Warszawa Tadeusza Konwickiego, red. A. Karpowicz, P. Kubkowski, W. Pessel, I. Piotrowski, Warszawa 2017, s. 71-93;
 • „Nie ma prawdy o trudzie ich pracy”. O pełnym zawodów życiu Marka Hłaski, w: „Sto metrów asfaltu”. Warszawa Marka Hłaski, red. A. Karpowicz, P. Kubkowski, W. Pessel, I. Piotrowski, Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2016, s. 316-336;
 • Podejrzany gość z notesem, czyli Tyrmand knajpiany, w: Ceglane ciało, gorący oddech. Warszawa Leopolda Tyrmanda, red. A. Karpowicz, P. Kubkowski, W. Pessel, I. Piotrowski, Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2015, s. 273-297;
 • Od piaskownicy do sandboxa. Z problematyki internetowych badań nad dzieckiem i dzieciństwem, „Humanistyka XXI wieku. Rocznik doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego”, nr 1 (6), 2016, s. 71-79;
 • Znad Emajogi nad Wisłę.W poszukiwaniu tekstu krakowskiego, „Białostockie Studia Literackie” nr 7, 2015, s. 105-116;
 • Tony papierów, tomy analiz. O biedzie, urzędnikach i biurokracji w Indiach, „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” nr 2, 2016, s. 249-257;
 • Zestaw haseł dotyczących tła historyczno-topograficznego w wydawnictwie Legendy warszawskie. Antologia, pod red. Julii Odnous i Anny Marty Zdanowskiej Warszawa 2016;
  Czy można grać na niby? O książce Jespera Juula „Sztuka przegrywania. Esej o bólu, jaki wywołują gry wideo”, „Mała Kultura Współczesna” nr 10, 2016;
 • Plac zabaw w każdej wsi, trampolina przy każdym domu. Przyczynek do badań nad miejscem dziecka na współczesnej polskiej prowincji, „mała kultura współczesna” nr 4, 2015;
 • Lekcja muzealnej etnografii. O wystawie Cargo/(nie)materialność, „mała kultura współczesna” nr 10, 2015;
 • Testament Stanisława Tarnowskiego, pisarza żup wielickich, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” t. 59 (2011), z.3-4, s. 304-312.

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności