Przejdź do głównej treści →

mgr J. Szpilka


Zakład Kultury Współczesnej


Dyżury


Osoba absolwencka kulturoznastwa i historii. W Zakładzie Kultury Współczesnej pracuje nad rozprawą doktorską o praktykach BDSM we współczesnej Polsce. Zajmuje się teorią queer, studiami trans i kulturami punkowymi. Publikacje m. in. w „Feminist Review”, „Kontekstach”, „Kwartalniku Trzeci Sektor” i „InterAlia”. Współpracuje z fundacjami „Obserwatorium Żywej Kultury” oraz „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości”.

Wybrane artykuły:

Szpilka, J., ‘Yr Beast’: Gender Parrhesia and Punk Trans Womanhoods, Feminist Review, nr. 1 (127), 2021.
Szpilka, J., Śmieciowisko gniewu. Temporalność doświadczenia transpłciowego punku, Konteksty: Polska Sztuka Ludowa, nr. 1-2, 2020.
Szpilka, J., Ramowanie wspólnoty: kilka uwag na marginesie badania Tworzenie i funkcjonowanie wspólnot lokalnych w Warszawie, w: Dudkiewicz, M., Lewenstein, B., Winiarska, A. (red.). Wielkomiejskie wspólnoty. Trwałość i zmiana. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych: Warszawa 2020.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności