Przejdź do głównej treści →

mgr Anna Krawczak


Zakład Antropologii Słowa
anna.krawczak@nasz-bocian.pl

Dyżury
kontakt mailowy

Zespoły naukowe: Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem Instytutu Etnologii i Antropologii Kultury Uniwersytetu Warszawskiego

Specjalność naukowa / Podstawowe zainteresowania badawcze: antropologia medycyny, antropologia pokrewieństwa

Uczestnictwo w grantach i projektach badawczych polskich i międzynarodowych, współpraca krajowa i międzynarodowa: Nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie childhood studies, grant Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2012/07/E/HS3/01024, kierownik naukowy dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz; Zespół Turnera – wzory socjalizacji i zarządzanie cielesnością w sytuacji choroby przewlekłej. Ujęcie interdyscyplinarne, grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 2bH 15 0137 83, kierownik naukowy dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz

Inne funkcje naukowe i publiczne; członkostwo w stowarzyszeniach, redakcjach pism etc.: członkini Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN, członkini Europejskiego Towarzystwa Ludzkiego Rozrodu i Embriologii, członkini Fertility Europe

Najważniejsze publikacje (wszystkie książki autorskie, najważniejsze książki redagowane czy opracowania, w tym nasze podręczniki):

2011 Drogi ku płodności, Dom Wydawniczy Zacharek, Warszawa, praca zbiorowa;

2015 In vitro. Bez strachu, bez ideologii, Wydawnictwo Muza.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności