Przejdź do głównej treści →

UWAGA! Prosimy o zgłaszanie informacji o zakażeniu COVID-19, przebywaniu na kwarantannie lub w samoizolacji za pomocą wydziałowego formularza. Więcej informacji tutaj.

mgr Agnieszka Sobolewska (Więckiewicz)


Zakład Antropologii Słowa
agnieszka.wieckiewicz@gmail.com

Dyżury
po kontakcie mailowym

Kulturoznawczyni i literaturoznawczyni.

Zainteresowania badawcze: kulturowa historia psychoanalizy i psychologii, związki psychoanalizy i literackiego modernizmu, antropologia wiedzy oraz antropologia codziennych praktyk piśmiennych. Interesuje się również historią niemieckiego kolonializmu oraz związkami krytyki postkolonialnej i psychoanalizy. 

Książki autorskie: 

Obrazy czarności. Wyobraźnia imperialna i różnica rasowa w niemieckiej kulturze XIX i XX wieku. Siedem szkiców z antropologii wrogości, WUW, Warszawa 2020.

Autoekonomie zapisu Juliana Ochorowicza. Codzienne praktyki piśmienne i badawcze psychologa, WUW, Warszawa 2021.

Książki pod redakcją: 

Imago psychoanalizy, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2021. 

Artykuły publikowane w: „Tekstach Drugich”, „Widoku”, „Dialogu”, „Praktyce Teoretycznej”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej”, „Tekstualiach” i „Autobiografii”. 

Dydaktyka: zajęcia kursowe z historii filozofii i antropologii słowa (IKP UW), a także seminaria z historii myśli psychoanalitycznej w XX wieku (UOUW), kulturowej historii psychologii na przełomie XIX i XX wieku oraz historii pojęcia nieświadomości (Wioska Olimpijska, CI-UJ).

Udział w grantach: Laureatka VII edycji konkursu Diamentowy Grant MNiSW (2018-2022) na realizację projektu „Między autoanalizą a autobiografią. Codzienne praktyki piśmienne pierwszych uczniów Freuda oraz ich wpływ na kształtowanie się teorii psychoanalitycznej”. Stypendystka NCN w grancie pt. „Życie pisane na konkurs. Praktyki pamiętnikarskie w Polsce 1918-1939 (analiza – recepcja – znaczenie)” pod kierownictwem dr hab. Pawła Rodaka, prof. UW (2021-2025). 

Nagrody, stypendia: Od 2021 roku w ramach CEFRES PhD Mobility Grant Research Fellow w Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (USR 3138 CNRS-MEAE). Od sierpnia 2022 stypendystka Instytutu Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) w Wiedniu w ramach Józef Tischner Fellowship 2022. 

Dwukrotna laureatka stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia naukowe. 

Przynależność do organizacji społecznych/naukowych: Członkini Collegium Invisibile oraz International Association for Spielrein Studies.

Linki do profili w otwartych serwisach:

https://sorbonne-universite.academia.edu/AgnieszkaSobolewska

https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka-Sobolewska-4?ev=hdr_xprf&_sg=pj5B3L_Nok_eLIr_nMO9UJBkvk6aTV9hwF313ntuKQZrm5hR_96VQeFJJ5xcv2eTWxWnOug7rUw9or4h8v-HIgfuhttps://cefres.cz/en/17179

ka francuskiego i angielskiego.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności