Przejdź do głównej treści →

mgr Agnieszka Sobolewska (Więckiewicz)


Zakład Antropologii Słowa
agnieszka.wieckiewicz@gmail.com

Dyżury
Piątek.: 11.30-12:30 (zdalny: po uprzednim kontakcie e-mailowym)

Kulturoznawczyni i literaturoznawczyni. Asystentka w Instytucie Kultury Polskiej UW w Zakładzie Antropologii Słowa. Razem z dr hab. Martą Rakoczy współzałożycielka Zespołu do Badań nad Antropologią Wiedzy IKP UW.

Zainteresowania badawcze: kulturowa historia psychoanalizy i psychologii, związki psychoanalizy i literackiego modernizmu, antropologia wiedzy oraz antropologia codziennych praktyk piśmiennych. Interesuje się również historią niemieckiego kolonializmu oraz związkami krytyki postkolonialnej i psychoanalizy. 

Książki autorskie: 

Obrazy czarności. Wyobraźnia imperialna i różnica rasowa w niemieckiej kulturze XIX i XX wieku. Siedem szkiców z antropologii wrogości, WUW, Warszawa 2020.

Autoekonomie zapisu Juliana Ochorowicza. Codzienne praktyki piśmienne i badawcze psychologa, WUW, Warszawa 2021.

Książki pod redakcją: 

Imago psychoanalizy, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2021. 

Praktyki piśmienne/laboratoria humanistyczne, red. Marta Rakoczy, A. Sobolewska, Seria: Communicare. Almanach antropologiczny, WUW, Warszawa (nadchodzące).

Sándor Ferenczi, The Dream of the Wise Baby and Other Writings (1919-1923), ed. Daniel Kupermann, A. Sobolewska, Phoenix Publishing House, London (w przygotowaniu).

Artykuły publikowane w: „The International Journal of Psychoanalysis”, „Oxford German Studies”, „Biography: An Interdisciplinary Quarterly”, „Teksty Drugie”, „Czas Kultury”, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”, „Dialog”, „Praktyka Teoretyczna”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, „Przegląd Humanistyczny”, „Tekstualia”, „Sztuka Edycji”, „Autobiografia”, „Schulz Forum”, „Mały Format”.

Dydaktyka: zajęcia kursowe z antropologii kultury, seminaria i konwersatoria z kulturowej historii psychoanalizy oraz psychoanalizy i kultur modernizmu w Europie Środkowej

Udział w grantach: Laureatka VII edycji konkursu Diamentowy Grant MNiSW (2018-2022) na realizację projektu „Między autoanalizą a autobiografią. Codzienne praktyki piśmienne pierwszych uczniów Freuda oraz ich wpływ na kształtowanie się teorii psychoanalitycznej”. Stypendystka NCN w grancie pt. „Życie pisane na konkurs. Praktyki pamiętnikarskie w Polsce 1918-1939 (analiza – recepcja – znaczenie)” pod kierownictwem dr hab. Pawła Rodaka, prof. UW (2021-2025). 

Nagrody, stypendia: Od 2021 roku w ramach CEFRES PhD Mobility Grant Research Fellow w Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (USR 3138 CNRS-MEAE). W roku 2021/2022 Associated Researcher w CEFRES. Od sierpnia 2022 stypendystka Instytutu Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) w Wiedniu w ramach Józef Tischner Fellowship 2022. 

Laureatka stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców (2022-2025).

Dwukrotna laureatka stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia naukowe (2017/2018; 2018/2019). 

Przynależność do organizacji społecznych/naukowych: Członkini International Sándor Ferenczi Network, International Association for Spielrein Studies, Collegium Invisibile

Linki do profili w otwartych serwisach:

https://iwm-at.academia.edu/AgnieszkaSobolewska

https://www.iwm.at/fellow/agnieszka-sobolewska

https://cefres.cz/en/17179 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności