Przejdź do głównej treści →

mgr Zofia Jakubowicz-Prokop


Zakład Kultury Współczesnej
z.jakubowicz-prokop@uw.edu.pl

Absolwentka Instytutu Kultury Polskiej, doktorantka w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej na Uniwersytecie Warszawskim. 

Pracę doktorską o roboczym tytule „Natura, płeć i różnica. Twórczość literacka Zofii Nałkowskiej w świetle wybranych problemów filozofii feministycznej” pisze pod kierunkiem dr hab. Romana Chymkowskiego (IKP UW) oraz dr Moniki Rogowskiej-Stangret (Instytut Filozofii UwB).

Jej naukowe zainteresowania to teoria literatury, historia filozofii feministycznej, feministyczne nowe materializmy, humanistyka środowiskową oraz neuroróżnorodność. Od czasu do czasu zajmuje się krytyką literacką. Publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „małej kulturze współczesnej”, „Małym Formacie” i „Wizjach”. 

Publikacje: 

  • Zooptykon. O zwierzętach i ludziach w dziewiętnastowiecznych ogrodach zoologicznych, w: Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna, red. A Barcz, M. Dąbrowska, E-naukowiec, Lublin 2014 (listopad); książka dostępna online.
  • Łajka, kosmiczny pies. Nauka, kultura wizualna i zwierzę, „Res Publica Nowa” nr 2/2016.
  • Przeklęty uniwersalizm i nieskończona fikcja. O „Sezonie migracji na północ” At-Tajjiba Saliha, „mała kultura współczesna”, 14 maja 2016, dostępny online.
  • Ruchome słowa Roberta Walsera. Analiza związków ruchu, kroków, materialności i słów w „Mikrogramach”, w: „Teksty Drugie” 2017/4
  • Być kobietą czy być rośliną? O formach podmiotowości w „Wegetariance” Han Kang, w: „Teksty Drugie” 2018/2
  • Monumentalne przywiązanie, artykuł dla Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, dostępny online.
  • Co począć z wrażliwością białych ludzi? „White FragilityRobin DiAngelo, „mała kultura współczesna”, 20 maja 2020, dostępny online.
Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności